Bladeren alle Synoniemen

 • Begrotingsdiscipline Synoniemen: zelfbeheersing, zelfbeheersing, ijver, boor, oefening, praktijk, opleiding, methode, volgorde.instrueren, trein, leren, voeden, school, tutor, bereiden, grond, boren, oefenen, oefenen.veld, gebied,...
 • Begrudging Synoniemen: terughoudend, aarzelend, niet bereid, haatdragend, schoorvoetend, afkerig, afkerig, passief, winstmaximalisatie, gedwongen.
 • Begunstigd Synoniemen: het voorrecht.
 • Begunstigde Synoniemen: ontvanger, donee, ontvanger, erfgenaam, erfgenaam, erfgename, gepensioneerde m/v, gainer, winnaar.
 • Behaard Synoniemen: harige.
 • Behalve Synoniemen: weglaten, uitsluiten, weglaten, verwerpen, bar, elimineren, over het hoofd zien, excuseer, verwaarlozing, negeren, negeren, ontslaan, elide.
 • Behandel Synoniemen: verwaarlozen, botch, verstrikt, morrelen, blunder, struikelen, verwennen, mar, boos, verknoeien, wangedrag, fout op.
 • Behandelen Synoniemen: verrukking, vreugde, plezier, ontspanning, fun, entertainment, verfrissing, lift, verandering, pauze, meevaller, zegen, reliëf, boon.gedragen, voeren zichzelf, beschouwen, reageren, kijken op,...
 • Behandeling Synoniemen: therapie, therapeutiek, medicatie, vervalsing, recept, regime, aanbeveling, genezen, remedie, rehabilitatie, methode, profylaxe.handling, procedure, uitvoering, gedrag, reactie, beheer, houding,...
 • Behandelingtenspijt Synoniemen: doen herleven.
 • Beheer Synoniemen: beheer, richting, kosten, verantwoordelijkheid, controle, toezicht, refractor, uitvoering, verordening, toepassing, gedrag, dispensatie, distributie.autoriteiten, regering, leiderschap,...
 • Beheerder Synoniemen: uitvoerend, baas, manager, hoofd, toezichthouder, directeur, bureaucraat, ambtenaar, opzichter, wiel, big shot.
 • Beheersbaar Synoniemen: bestuurbaarheid, hanteerbare, opbrengst, onderdanige, volgzaam, meegaand, compatibel, untroublesome, gehoorzaam, soepele, plooibaar, tam, wieldy, handig en gemakkelijk.
 • Beheersing Synoniemen: macht, controle, regel, opdracht, invloed, prestige, dapperheid, vaardigheid, heerschappij, macht, bevoegdheid, soevereiniteit.overwinning, triomf, succes, verovering, superioriteit, overwicht,...
 • Behendige Synoniemen: adroit, vingervlugge, behendig, handig, lenig, expert, staat, facile, bedreven, bedreven, ingenieus, snel.
 • Beheren Synoniemen: beheren, baas, directe, toezicht, controle, superintend, toezicht, uitvoeren, beheren, voeren, presideren.beheren.directe, voeren, toezicht, beheren, voort, controle, werken, werken, uitvoeren,...
 • Behoedzaam Synoniemen: voorzichtig, zorgvuldig, computerspelletjes, charily, behoedzaam, productieklimaat, delicaat, schuchter, verdacht, aarzelend, leerily.
 • Behoeftigen Synoniemen: arme, behoeftige, verarmde, indigent, arme, necessitous, in willen, kent, berooid, insolventie, geldloze, failliet, brak, vastgebonden.
 • Behoeftigheid Synoniemen: armoede.
 • Behoorende Synoniemen: ijdelheid.
 • Behoove Synoniemen: passen bij, worden, passen.
 • Behoren Synoniemen: relatie, gemeenschap, bijlage, loyaliteit, verwantschap, rapport, fellowship, aanvaarding, integratie.
 • Behoud Synoniemen: bescherming, behoud, bewaring, onderhoud, bescherming, onderhoud, ondersteuning, opslaan, zaligheid, bewaring, defensie.
 • Behouden Synoniemen: handhaven, behouden, vastklampen aan, houden te nagel naar beneden, houden, immobiliseren, positiebepaling, beperken, grip, stut, bevatten, houden, ondersteunen, verlengen, rekken.bewaken,...
 • Behuizing Synoniemen: cover, wrapper, jas, schede, envelop, covering, omhulsel, coating, geval, cocoon, jas, huid.
 • Behulpzaamheid Synoniemen: samenwerking, bijstand, onderhoud, nut, participatie, samenwerking, vriendelijkheid, duurzaamheidseffecten, sotroednitsjestve, bereidheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, bereidheid.
 • Beïnvloedbare Synoniemen: gevoelige, responsieve, ontvankelijk, emotionele, gevoelig, kwetsbaar, onervaren, onvolwassen, naïeve, naïef.
 • Beïnvloeden Synoniemen: handelen, wijzigen, veranderen, wijzigen, aanpassen, beïnvloeden, transformeren, matig, helling, motiveren, impel, prompt.imiteren, vervalsen, aannemen, sham, ape, na te bootsen, zetten, simuleren,...
 • Beitel Synoniemen: knippen, graveren, snijden, houwen, vorm, incise, model, af te bakenen, beeldhouwen, vormen, mode, verzinnen, gereedschap, groove.cheat, oplichting, bedrog, cadge, spons, freeload, fleece, toren,...
 • Beitsen Synoniemen: bijten, snijden, sarcastisch, stekende, zuur, bitter, stekelige, bijtende, prikkelende, scherpe, bittere, smadelijke, giftige.
 • Bekendheid Synoniemen: eminentie, opmerking, roem, deelnemers, opvallendheid, bekendheid, leiderschap, populariteit, onderscheid, verhevenheid, reputatie, zit, superioriteit, bekendheid, salience.kaap, peak, crest, hoogte,...
 • Bekennen Synoniemen: erkennen, toegeven, toegeven, eigen, vertrouwen, picardische, bloot.belijden, openbaar maken, getuigen, manifesteren, show, evince, onthullen, verklaren.
 • Bekentenis Synoniemen: toelating, bevestiging, gelofte, verspreiding, concessie, openbaring, bloot.credo, verklaring, bevestiging, credo, expositie.
 • Bekeren Synoniemen: converteren, overtuigen, propaganda, hersenspoelen, winnen, proselyte, indoctrineren, prenten, heroriënteren.betreur, rue, bewail, klagen over, betreuren, betreuren, repine.
 • Bekering Synoniemen: betreur, berouw, berouw, berouw, verdriet, omschrijven, jammerklacht, verdriet, zelfverwijt, schuld, angst, scrupules, bitterheid, twijfels.
 •