Bladeren alle Synoniemen

 • Afhankelijkheid Synoniemen: afhankelijkheid.vertrouwen, noodzaak, afhankelijkheid, onvoorziene, verwachting, geloof, geloof, interconnectie, symbiose, parasitisme.
 • Aficionado Synoniemen: fan.
 • Afkappen Synoniemen: verkorten, snoeien, trim, hangoor, dok, pare, afkorten, ingekort, illustraties, beperken.
 • Afkeer Synoniemen: terugslag, intrekking, verandering van hart, omkering, transformatie, rebound, speling, boomerang, omwenteling.afkeer, ongenoegen, minachting, vijandigheid, ontevredenheid, bezwaar, afkeer, afkeer,...
 • Afkerig Synoniemen: niet bereid, afkerig, passief, terughoudend, verhinderd, loth, tegen, teller, vijandige, gekant.tegen, ongunstige, antagonistische, vijandige, afkeurende, terughoudend, afkerig, niet bereid, passief,...
 • Afkeuren Synoniemen: motie van afkeuring, bekritiseren, object frons op, een hekel, keur, in diskrediet, veroordelen, berispen, berisping richten, disfavor.veroordelen, in diskrediet, kritiek, afkeuring, schuld, schuld,...
 • Afkeuring Synoniemen: motie van afkeuring.veroordeling, schuld, afkeuring, vermaning, berisping, verwijt, ileumstrictuur, scheldwoorden, berisping, lijfstraffen, kritiek.veroordelen, berispen, aan de kaak stellen,...
 • Afkomst Synoniemen: voorouders, voorouders, progenitorcellen, voorouders, antecedenten, stamboom.afkomst, geslacht, extractie, afstamming, oorsprong, achtergrond, genealogie, voorraad, erfelijkheid, bloed, stamboom.
 • Afkomstig Zijn Synoniemen: worden geboren, komen van, zich voordoen, uitgaan, ontlenen, stammen, geworteld zijn in, worden gevormd door, ontspringen.afgifte, stromen, gaan, ontstaan, afkomstig zijn, het verlenen van kwijting,...
 • Afkorten Synoniemen: comprimeren, condenseren, verkorten, inkorten, knippen, contract, verteren, verminderen, beperken, verminderen, verminderen, belichamen.
 • Afkorting Synoniemen: compressie, verkorting, vermindering, contractie, synopsis, condensatie, inperking, vermindering, belichaming.
 • Afleiden Synoniemen: bewilder, verontrusten, fluster, flurry, befuddle, verwarren, perplex, verwarren, warboel, discompose, verstoren, ergeren, doorroeren, lastig te vallen.doorschakelen, opzij zetten, onderbreken,...
 • Afleiding Synoniemen: oorsprong, bron, lettertype, fountainhead, wieg, zaad, germ, root, lente, bron, oorzaak, afkomst, begin, aanvang, stichting, basis.tijdverdrijf, amusement, misbruik, entertainment,...
 • Aflevering Synoniemen: gedeelte, sectie, serieel, deel, segment, onderverdeling, component, fragment, stuk, hoofdstuk, fascicle, eenheid.incident, het voorkomen, gebeurt, evenement, omstandigheid, affaire, scène, zaak,...
 • Afmattend Synoniemen: vermoeiend, belasten, zware, straffen, breken, ondraaglijk, proberen, slopende, slijpen, ernstige.
 • Afnemen Synoniemen: verlagen, verminderen, verminderen, vervagen, deescalate, verdwijnen, afnemen, ebb, contract, verschrompelen, peter uit, weigeren, ontaarden.daling, verval, daling, vermindering, eb, vermindering,...
 • Afnemende Synoniemen: onbetrouwbaar, onbetrouwbaar, unstable, veranderlijk, variabele, wispelturig, zwenkende, besluiteloze, vindingrijk, onzeker, grillige, onverantwoordelijk, onzeker, verraderlijk.
 • Aforisme Synoniemen: maxim, zeggende: epigram, adagium, uitspraak, apothegm, spreekwoord, koe, motto, slogan, zag, axiom.
 • Afprijzen Synoniemen: afschrijven.
 • Afranselen Synoniemen: verslaan, likken, kloppend, nederlaag, afstraffing, beuken, shellacking, shutout.slaan, bonzen, dorsen, walloping, pommeling, thwacking, cudgeling, geseling.sock, walonië, beat up, hit, staking,...
 • Afranseling Synoniemen: maar liefst.
 • Afrodisiacum Synoniemen: erotische, liefdes, erogene, vleselijk, wellustig, tintelend, verleidelijk, sexy.
 • Afrossen Synoniemen: nogmaals, herhalen, gaan over, uitleggen, rehash, recapituleren, din, hamer weg, pond, ingaan op, stilstaan, expatiate, slaan van een dood paard.verslaan, likken, best, beat, drub, overtreffen,...
 • Afschaffing Synoniemen: verwijdering, uitzetting, afwijzing, uitsluiting, onderdrukking, annulering, verwijderen.
 • Afscheid Synoniemen: vertrek, verlaten, gaan, verlof nemen, afscheid, afscheid, adieu, bedankje, afrit, terugtrekking, passeren.afscheid.goodbye, adieu, laten nemen, afscheid, au revoir, godspeed, bedankje.
 • Afscheiden Synoniemen: verbergen, verbergen, cache, cover, begraven, maskeren, lijkwade, haven, mantel, onthouden, verhullen, stow, scherm, stash, opslaan, horde, eekhoorn weg.
 • Afscheiding Synoniemen: intrekking, stopzetting, afwijzing, afstand, vervreemding, afvalligheid, afvalligheid, desertie, pauze, split, splinter, schisma, schending.trekken, verlaten, stoppen, met pensioen gaan, verlaten,...
 • Afschrijven Synoniemen: neerkijken op, kleineren, denigreren, in diskrediet, sneer, lichte, minachting, condescend, afwijken, smet, spotten, belachelijk.devalueren, verminderen, lagere, afprijzen, laten vallen, vallen,...
 • Afschrijving Synoniemen: devaluatie, laten vallen, vallen, achteruitgang, depressie, malaise, sag, bearishness.
 • Afschrikkende Synoniemen: ontmoediging.
 • Afschuwelijk Synoniemen: afstotend, schokkend, walgelijk, verschrikkelijke, afschuwelijke, weerzinwekkend, weerzinwekkende, afschuwelijke, grim, afschuwelijk, vreselijke, gruwelijke, monsterlijke, afschuwelijke.
 • Afschuwelijke Synoniemen: afschuwelijke, vervloekt, haatdragend, verschrikkelijke, afschuwelijke, verachtelijke, vervloekten, afschuwelijke, verachtelijk, afschuwelijk, weerzinwekkende, verschrikkelijk.haatdragend,...
 • Afslag Synoniemen: uitgang, uitlaat, uitweg, deuropening, poort, avenue, vent.vertrek, afscheid, adieu, afscheid, opkomst, verlof nemen, afscheid, exodus, intrekking, pensioen, retraite, evacuatie.
 • Afsluiten Synoniemen: stilstand, beëindiging, opschorting, sluiting, stationair draaien, sluiten, halt toe te roepen, accountvergrendeling, reces, windup, geleidelijke eliminatie.
 • Afspraken Synoniemen: accessoires, uitrusting, meubilair, accouterments, aanhorigheden, hulpstukken, attributen, parafernalia.
 •