Bladeren alle Synoniemen


 • Bengelen Synoniemen: flap, swing, hangen, golf, oscilleren flutter, schorsen, afhankelijk zijn, swish, zwaaien, duik.
 • Benighted Synoniemen: onwetend, onverlichte, onbeschaafd, primitief, achteruit, kansarme, ruwe, analfabeet, woeste, blind, stompe.
 • Benignant Synoniemen: goedaardige.
 • Benison Synoniemen: zegen.
 • Benodigdheden Synoniemen: bepalingen, slaat, voedselrantsoenen, voedsel, bijkeuken, provender, boodschappen, comestibles, voedsel, eetwaren, reserves, voorraad.
 • Benoemen Synoniemen: naam, aanwijzen, voorstellen, opgemaakt, presenteren, bieden, benoemen, toewijzen, leisteen, de commissie, depute, overdragen, vervangen, kiezen, voorstellen, selecteer, machtigen.aanwijzen,...
 • Benoeming Synoniemen: aanwijzing, selectie, toewijzing, plaatsing, werkgelegenheid, nominatie, naamgeving.betrokkenheid, datum, rendez-vous, vergadering, boeken, toekennen, rendez-vous.positie, baan, office, post,...
 • Benumbed Synoniemen: gevoelloos toekomstperspectief, geïmmobiliseerdet, verlamd, bevroren, niet reageert, gevoelloos, narcose, narcotized, versuft, verdoofd, dulled, verbijsterd.
 • Beoefenaar Synoniemen: werknemer, performer, specialist, deskundige, professionele, technicus, ambachtsman, ambachtelijke.
 • Beoefend Synoniemen: ervaren, getrainde, bedreven, kunnen, expert, bekwame, gekwalificeerde, volbracht, bedreven, doorgewinterde, veteraan, gezouten.
 • Beoordelen Synoniemen: evalueren, beoordelen, schatten, beoordelen, assay, prijs, waarde, stem, grootte van, meten, berekenen, figuur.evalueren, wegen, een balans van schatting, tarief, waarde, beoordelen, berekenen,...
 • Beoordeling Synoniemen: studeren, enquête, evalueren, overwegen, onderzoeken, evalueren, bestuderen, heroverwegen, opnieuw beoordelen, bekritiseren, wegen, denken, analyseren, onderzoekt.gaan over, herhalen, recapituleren,...
 • Bepaalde Synoniemen: ervan overtuigd, zeker, vertrouwen, zeker van zijn, twijfelen, tevreden, positief, bepaald, vastgesteld.ware, onbetwistbaar, overtuigend, ongetwijfeld, gezaghebbende, onweerlegbaar, niet mis te...
 • Bepalen Synoniemen: regelen, beslissen, bemiddelen, wijden, want, bestemmen, gaan, sluiten, beoordelen, oplossen, doen uitspraak, controleren, bevestigen, staven, bevestigen, verifiëren, vaststellen.beïnvloeden,...
 • Bepaling Synoniemen: specificatie, bepaling, object, eis, aandacht, beperking, voorwaarde, voorwaarde, term, artikel, clausule.prearrangement, regeling, basis, pionierswerk, voorbereiding, gereedheid, voorzorg,...
 • Bepalingen Synoniemen: voedsel, provender, voedsel, leveringen, purveyance, levensbehoeften, essentials, nietjes, voeding, voeding, eetwaren, boodschappen, rantsoenen, levensmiddelen.
 • Beperken Synoniemen: beperken, gebonden, afbakening, omschrijven, controleren, beperken, bar, opgeven, absolutistisch, rantsoen.tot slot, lengte, reach, gebonden, beperking, beperking, controleer.grens, limiet, marge,...
 • Beperking Synoniemen: beteugelen, check, rein, demper, verbod, obstakel, obstructie, belemmering, wegversperring, verbod, ophangen.beperking, voorwaarde, belemmering, belemmering, handicap, obstructie, blokkeren,...
 • Beperkt Synoniemen: verplichte.limited, beperkt, exclusieve, particuliere, restrictieve, gekwalificeerde, omgeschreven, gescheiden, gehandicapten, afgebakende, gehinderd, gecontroleerde.beperkt, gecontroleerde,...
 • Bepleiten Synoniemen: promotie.
 • Beproeving Synoniemen: verdrukking, proces, kwelling, nachtmerrie, foltering, angst, ergernis, agony, ellende, pijn, horror, vloek, problemen, kwelling, hel.lijden, beproeving, ellende, evaluatieversie, onderdrukking,...
 • Beraadslagen Synoniemen: beschouwd, zorgvuldig, nadenkend, opzettelijk, traag, zware, grondige, nauwgezette, ongehaaste, voorzichtig, bestudeerde, oplettende, met voorbedachten rade, berekende, ontspannen.overwegen, wegen,...
 • Beraadslaging Synoniemen: gedachte, aandacht, bedachtzaamheid, zorg, reflectie, contemplatie, onderzoek, voorzichtigheid, redelijkheid, deductie, studie, analyse, grondigheid.
 • Berechten Synoniemen: toekennen.
 • Beregening Synoniemen: oppervlakkige kennis.
 • Bereid Synoniemen: aangenaam, vriendelijk, responsieve, meegaand, opvang, compatibel, klaar, geneigd, verwijderd, vatbaar, inhoud, enthousiast, fain, prompt.
 • Bereik Synoniemen: uitbreiden, strek, verlengen, ontvouwen, wildgroei, kristal, verwijden.vista, uitgestrektheid, sweep, stretch, weergave, limiet, afstand.presenteren, leveren, overhandigen, doorgeven, overbrengen,...
 • Bereiken Synoniemen: bereiken, vervullen, bereiken, bereiken, winnen, komen, uit te voeren, voeren af, brengen af, effect, effectueren, uitvoeren, realiseren.
 • Bereikt Synoniemen: geschoolde, bedreven, staat, begaafde, getalenteerde, klaar, gepolijst, deskundige, bekwaam, goed opgeleid, gekruide, meesterlijke, gecultiveerd, gekwalificeerde.
 • Bereken Synoniemen: berekenen, figuur, denk, bepalen, schatten, meten, vast, vermoeden, voorspellen, vermoeden, veronderstellen.
 • Berekend Synoniemen: opzettelijke.
 • Berekenen Synoniemen: schatten, berekenen, bepalen, denk, figuur, score, cipher, tally, meten, tellen, deponent, beoordelen, uit te werken, oplossen.
 • Berekening Synoniemen: gekonkel, crafty, slimme, sly, kunstige, slinkse, manipulatieve, contriving, ontwerpen, lastig, scherpe, eigenbelang.berekening, nummering, verrekening, schatting, raming, rekening, score, tally,...
 • Berg Synoniemen: mount, eminentie, hoogte, alp, hoogte, highland, piek, tor, cliff, butte, bereik.massa, stapel, overvloed, accumulatie, oceaan, ton, hoop, overloop, pileup.
 • Bergachtig Synoniemen: alpine, heuvelachtig, verhoogde, steile, rotsachtige, steil, hoog.
 •