Bladeren alle Synoniemen


 • Bengelen Synoniemen: flap, swing, hangen, golf, oscilleren flutter, schorsen, afhankelijk zijn, swish, zwaaien, duik.
 • Benighted Synoniemen: onwetend, onverlichte, onbeschaafd, primitief, achteruit, kansarme, ruwe, analfabeet, woeste, blind, stompe.
 • Benignant Synoniemen: goedaardige.
 • Benison Synoniemen: zegen.
 • Benodigdheden Synoniemen: bepalingen, slaat, voedselrantsoenen, voedsel, bijkeuken, provender, boodschappen, comestibles, voedsel, eetwaren, reserves, voorraad.
 • Benoemen Synoniemen: naam, aanwijzen, voorstellen, opgemaakt, presenteren, bieden, benoemen, toewijzen, leisteen, de commissie, depute, overdragen, vervangen, kiezen, voorstellen, selecteer, machtigen.aanwijzen,...
 • Benoeming Synoniemen: positie, baan, office, post, station, situatie, commissie, toewijzing, sleuf.betrokkenheid, datum, rendez-vous, vergadering, boeken, toekennen, rendez-vous.aanwijzing, selectie, toewijzing,...
 • Benumbed Synoniemen: gevoelloos toekomstperspectief, geïmmobiliseerdet, verlamd, bevroren, niet reageert, gevoelloos, narcose, narcotized, versuft, verdoofd, dulled, verbijsterd.
 • Beoefenaar Synoniemen: werknemer, performer, specialist, deskundige, professionele, technicus, ambachtsman, ambachtelijke.
 • Beoefend Synoniemen: ervaren, getrainde, bedreven, kunnen, expert, bekwame, gekwalificeerde, volbracht, bedreven, doorgewinterde, veteraan, gezouten.
 • Beoordelen Synoniemen: evalueren, beoordelen, schatten, beoordelen, assay, prijs, waarde, stem, grootte van, meten, berekenen, figuur.evalueren, wegen, een balans van schatting, tarief, waarde, beoordelen, berekenen,...
 • Beoordeling Synoniemen: evaluatie, raming, beoordeling, beoordeling, assay, waardering, arrest, advies.herinneren, weerspiegelen, herinneren, achterhalen, kijkt terug op, retrospect, broeden over, piekeren over, baggeren,...
 • Bepaalde Synoniemen: ervan overtuigd, zeker, vertrouwen, zeker van zijn, twijfelen, tevreden, positief, bepaald, vastgesteld.ware, onbetwistbaar, overtuigend, ongetwijfeld, gezaghebbende, onweerlegbaar, niet mis te...
 • Bepalen Synoniemen: regelen, beslissen, bemiddelen, wijden, want, bestemmen, gaan, sluiten, beoordelen, oplossen, doen uitspraak, controleren, bevestigen, staven, bevestigen, verifiëren, vaststellen.opgeven, vereisen,...
 • Bepaling Synoniemen: besluit, schikking, vinden, arbitrage, vaststelling, conclusie, vonnis, advies, resolutie, arbitrage, vonnis, verificatie, bevestiging, gestaafd, verificatie.voorwaarde, eis, bepaling, voorwaarde,...
 • Bepalingen Synoniemen: voedsel, provender, voedsel, leveringen, purveyance, levensbehoeften, essentials, nietjes, voeding, voeding, eetwaren, boodschappen, rantsoenen, levensmiddelen.
 • Beperken Synoniemen: afkorten, knippen, verminderen, verminderen, inkorten, verminderen, verkleinen, verkorten, snoeien, trim, pare, blunt, dok, contract, afkappen.binden, beperken, binden, beperken, beperken, kramp,...
 • Beperking Synoniemen: dwang, noodzaak, verplichting, geweld, dwang, druk, dwang.beteugelen, check, rein, demper, verbod, obstakel, obstructie, belemmering, wegversperring, verbod, ophangen.beperking, beperking, controle,...
 • Beperkt Synoniemen: verplichte.limited, beperkt, exclusieve, particuliere, restrictieve, gekwalificeerde, omgeschreven, gescheiden, gehandicapten, afgebakende, gehinderd, gecontroleerde.beperkt, gecontroleerde,...
 • Bepleiten Synoniemen: promotie.
 • Beproeving Synoniemen: lijden, beproeving, ellende, evaluatieversie, onderdrukking, verdriet, problemen, ontbering, kwelling, tegenspoed, ongeluk, vloek, nood, depressie, pijn.verdrukking, proces, kwelling, nachtmerrie,...
 • Beraadslagen Synoniemen: beschouwd, zorgvuldig, nadenkend, opzettelijk, traag, zware, grondige, nauwgezette, ongehaaste, voorzichtig, bestudeerde, oplettende, met voorbedachten rade, berekende, ontspannen.overwegen, wegen,...
 • Beraadslaging Synoniemen: gedachte, aandacht, bedachtzaamheid, zorg, reflectie, contemplatie, onderzoek, voorzichtigheid, redelijkheid, deductie, studie, analyse, grondigheid.
 • Berechten Synoniemen: toekennen.
 • Beregening Synoniemen: oppervlakkige kennis.
 • Bereid Synoniemen: aangenaam, vriendelijk, responsieve, meegaand, opvang, compatibel, klaar, geneigd, verwijderd, vatbaar, inhoud, enthousiast, fain, prompt.
 • Bereik Synoniemen: uitbreiden, strek, verlengen, ontvouwen, wildgroei, kristal, verwijden.span, stretch, afstand, verspreiding, omvang, reikwijdte, sweep, latitude, limiet, amplitude, kompas, bevoegdheid, bereik,...
 • Bereiken Synoniemen: bereiken, vervullen, bereiken, bereiken, winnen, komen, uit te voeren, voeren af, brengen af, effect, effectueren, uitvoeren, realiseren.
 • Bereikt Synoniemen: geschoolde, bedreven, staat, begaafde, getalenteerde, klaar, gepolijst, deskundige, bekwaam, goed opgeleid, gekruide, meesterlijke, gecultiveerd, gekwalificeerde.
 • Bereken Synoniemen: berekenen, figuur, denk, bepalen, schatten, meten, vast, vermoeden, voorspellen, vermoeden, veronderstellen.
 • Berekend Synoniemen: opzettelijke.
 • Berekenen Synoniemen: schatten, berekenen, bepalen, denk, figuur, score, cipher, tally, meten, tellen, deponent, beoordelen, uit te werken, oplossen.
 • Berekening Synoniemen: berekening, nummering, verrekening, schatting, raming, rekening, score, tally, compute, gauge, uitzoeken, beoordeling.gekonkel, crafty, slimme, sly, kunstige, slinkse, manipulatieve, contriving,...
 • Berg Synoniemen: massa, stapel, overvloed, accumulatie, oceaan, ton, hoop, overloop, pileup.mount, eminentie, hoogte, alp, hoogte, highland, piek, tor, cliff, butte, bereik.
 • Bergachtig Synoniemen: alpine, heuvelachtig, verhoogde, steile, rotsachtige, steil, hoog.
 •