Bladeren alle Synoniemen


 • Bekijk Synoniemen: achten, beschouwen, overwegen, weerspiegelen, herzien, reageren, denken, overwegen, meten, overwegen, beoordelen, reden, fancy, cogitate, geloof, stel.advies, arrest, perspectief, oogpunt,...
 • Bekken Synoniemen: wastafel, gootsteen, wastafel, toilet, lavabo.kom, vaartuig, badkuip, pot, gebruiksvoorwerp, pan, container, terrine.
 • Beklaagdenbankje Synoniemen: opgeven.
 • Beklagenswaardige Synoniemen: zielig.
 • Bekleding Synoniemen: dekken.
 • Beklemtoond Synoniemen: lastig.
 • Beklimming Synoniemen: rise, klimmen, montage, hemelvaart, levitatie, escalatie.
 • Beknibbelen Synoniemen: bezuinigen.
 • Beknopte Synoniemen: beknopte, pittig, korte, korte, kortaf, laconieke, pittig, indringend, puntige, scherpe, nette, compact, samenvatting, gecondenseerd, verkort, afgekort, gecomprimeerd.beknopte, pittig, pittig, korte,...
 • Beknoptheid Synoniemen: beknoptheid, bondigheid, beknopte, economie, scherpte, curtness, pithiness, laksheid, trenchancy, terughoudendheid, taciturnity, laconism, kortademigheid.
 • Bekritiseren Synoniemen: beoordelen, evalueren, onderzoeken, beoordelen, ontleden, bekijken, behandelen, analyseren, onderzoeken, enquête, scannen, sonde.motie van afkeuring, schuld, schuld, flay, aan de kaak stellen,...
 • Bekrompen Synoniemen: afbreuk wordt gedaan, onverdraagzame, bevooroordeelde, intolerant, onliberale, kleine, kleingeestige, kortzichtig, gedeeltelijke, partijdige, kleine, sektarische, provinciale, goede, koppig,...
 • Bekrompenheid Synoniemen: lomp, onnozel, onbeleefd, clowneske, onhandig, ongemanierde, bruto, ruw, logge, vulgair, onbeleefd, lompe, gauche, ongepolijste.
 • Bekwaamheid Synoniemen: bevoegdheid, capaciteit, vaardigheid, deskundigheid, deskundige, aptitude, faciliteit, talent, knack, slimheid, faculteit, vermogen, beheersing, knowhow, spreekvaardigheid, vertrouwdheid, kennis,...
 • Bekwame Synoniemen: deskundige, bedreven, geschoolde, bevoegde, meesterlijke, geoefend, geboord, bedreven, bedreven, adroit, behendige, staat, verfijnde, staat, gepolijst, vingervlugge, uitwisselbaar, sluwheid, slim.
 • Belaagd Synoniemen: geërgerd, gehinderd, lastiggevallen, stel, kampen, badgered, gelegd op, vervolgd, geërgerde, gezeurd, hectored, slachtoffer, geplaagd, getroffen.
 • Belachelijk Synoniemen: belachelijk, oubollige, belachelijk, komische, komische, lachwekkend, grappig, grappig, farce, humoristisch, grillige, hilarisch, sidesplitting.belachelijk, lachwekkend, absurd, onzinnig, zinloze,...
 • Beladen Synoniemen: beladen, gewogen, zwaar met, waarbij, vol, bevracht rijk, zwanger, geladen, geladen, beladen, vol.belast, beladen, betalen, gewogen, bezwaard, trammeled, gebukt, onderdrukt, geladen, belast,...
 • Belang Synoniemen: trekken, wekken, ontwaken, wakker, absorberen, houden, bezetten, verplaatsen, bereiken, imponeren, wekken, roer, vermaken, vreugde, alstublieft.betekenis, gewicht, moment, importeren, bezorgdheid,...
 • Belang Zijn Synoniemen: signification.belang, gevolg, gewicht, overtuigingskracht, relevantie, importeren, moment, kracht, betekenisgeving, zwaartekracht, belang, prioriteit.
 • Belangeloze Synoniemen: onverschillig, ongeïnteresseerd, incurious, onverschillig, apathisch, verveeld, nuchtere, afstandelijk, achteloos, oppervlakkig, lustelooze.onpartijdig, objectief, onbevangen, onpartijdige,...
 • Belangrijk Synoniemen: aanzienlijke, aanzienlijke, zware, ernstige, grote, krachtige, imposante, opmerkelijke, waardevolle, vooraanstaande, invloedrijke, belangrijke, zinvolle, beslissende, kritieke.
 • Belangrijke Synoniemen: zinvolle, zwanger, diepe, suggestieve, significative, vertellen, indicatieve, expressieve.belangrijk, gedenkwaardige, zware, onheilspellende, cruciale, vitale, gevolgschade, materiaal, signaal.
 • Belangrijkste Synoniemen: eerste, toonaangevende, eersteklas, primaire, eerste, inaugurele, forward, front, voorop, hoofd, chef, supreme, hoofdstad, met in de hoofdrollen, meest vooraanstaande.
 • Belasten Synoniemen: belasten, belemmeren, belemmeren, belemmeren, blokkeren, verstoppen, overbelasting, belemmeren, controleren, laden, schakels, handicap, onderdrukken, kramp, hindert.eisen.
 • Belastende Synoniemen: onderdrukkende, moeilijke, zware, inspannende, omslachtig, vervelende, lastig, lastig, proberen, moeilijk, tough, hard.
 • Belasteren Synoniemen: laster, smaad, laster, laster, uitstrijkjes, smet, kleinering bestrijden, zodat, karaktermoord, misbruik, spot, geringschatting, scheldwoorden, laster, beschuldiging, naam roepen.laster, libel,...
 • Belasting Synoniemen: schuld, beschuldigen, laden, leggen, impeach, inculpate, veroordelen, aanklagen, veroordelen, kenmerk impute, arraign, kwetsen, aanvallen, vervolgen.beoordelen, tienden, heffen, stem.belasten,...
 • Beleaguer Synoniemen: lastig te vallen.
 • Beledigde Synoniemen: sussen, verzoenen, paaien, vermurwen, pacificeren, verzoenen, kalmeren, bedriegen, ontwapenen, humor, verzachten, voldoen, rust.
 • Beledigen Synoniemen: beledigend, snijden, beledigend, kwetsende, smadelijke, respectloos, minachting, slighting, kleinerende, vervelende, onbeschaamd, ' vuilbekkig ', minachtend, spottende, vernederen.mishagen, woede,...
 • Belediging Synoniemen: beledigen, beledigen, verontwaardiging, woede, wond, provoceren, irriteren, ergeren, vex, brandnetel, steken, piqué, klap, zette.beledigen, belediging, pijn, misbruik, verontwaardiging, minachting,...
 • Beleefd Synoniemen: hoffelijk, civiele, welgemanierd, hoofse, gracieuze, attent, gecultiveerd, deftig, gepolijst, juiste, mooi, verfijnd, elegant, welopgevoede, beschaafde.
 • Beleefdheid Synoniemen: overweging, vrijgevigheid, respect, verwijzing, eerbied, eer, maakte, welwillendheid, goede wil, gastvrijheid, zustergebouw.beleefdheid, hoffelijkheid, manieren, decorum, fatsoen, politesse, genade,...
 • Beleg Synoniemen: aanval, sessie, stretch, spell, bout cursus, draai, termijn.station, campagne, achtervolging, poging, kruistocht, offensief, inspanning.
 •