Bladeren alle Synoniemen


 • Bekijk Synoniemen: onderzoek, onderzoek, inspectie, aandacht, aandacht, blik, onceover, oog, blik, observatie, contemplatie, toetsing, scannen, onderzoek, verkenning.achten, beschouwen, overwegen, weerspiegelen,...
 • Bekken Synoniemen: kom, vaartuig, badkuip, pot, gebruiksvoorwerp, pan, container, terrine.wastafel, gootsteen, wastafel, toilet, lavabo.
 • Beklaagdenbankje Synoniemen: opgeven.
 • Beklagenswaardige Synoniemen: zielig.
 • Bekleding Synoniemen: dekken.
 • Beklemtoond Synoniemen: lastig.
 • Beklimming Synoniemen: rise, klimmen, montage, hemelvaart, levitatie, escalatie.
 • Beknibbelen Synoniemen: bezuinigen.
 • Beknopte Synoniemen: beknopte, pittig, pittig, korte, compact, samenvatting, beknopte, beknopte, indringend, laconieke, epigrammatisch, sparen.laconieke.beknopte, pittig, korte, korte, kortaf, laconieke, pittig,...
 • Beknoptheid Synoniemen: beknoptheid, bondigheid, beknopte, economie, scherpte, curtness, pithiness, laksheid, trenchancy, terughoudendheid, taciturnity, laconism, kortademigheid.
 • Bekritiseren Synoniemen: motie van afkeuring, schuld, schuld, flay, aan de kaak stellen, belachelijk, veroordelen, schandpaal, verdomme, slam, animadvert, score, excoriate, oppugn, pan, reprehend, gebraden, hark, scarify,...
 • Bekrompen Synoniemen: afbreuk wordt gedaan, onverdraagzame, bevooroordeelde, intolerant, onliberale, kleine, kleingeestige, kortzichtig, gedeeltelijke, partijdige, kleine, sektarische, provinciale, goede, koppig,...
 • Bekrompenheid Synoniemen: lomp, onnozel, onbeleefd, clowneske, onhandig, ongemanierde, bruto, ruw, logge, vulgair, onbeleefd, lompe, gauche, ongepolijste.
 • Bekwaamheid Synoniemen: bevoegdheid, capaciteit, vaardigheid, deskundigheid, deskundige, aptitude, faciliteit, talent, knack, slimheid, faculteit, vermogen, beheersing, knowhow, spreekvaardigheid, vertrouwdheid, kennis,...
 • Bekwame Synoniemen: deskundige, bedreven, geschoolde, bevoegde, meesterlijke, geoefend, geboord, bedreven, bedreven, adroit, behendige, staat, verfijnde, staat, gepolijst, vingervlugge, uitwisselbaar, sluwheid, slim.
 • Belaagd Synoniemen: geërgerd, gehinderd, lastiggevallen, stel, kampen, badgered, gelegd op, vervolgd, geërgerde, gezeurd, hectored, slachtoffer, geplaagd, getroffen.
 • Belachelijk Synoniemen: belachelijk, absurd, dwaas, onmogelijk, ondenkbaar, idioot, irrationele, dom, belachelijk, gek, zinloze, onzinnig, fantastisch.spot, spot, scherts, joelende, ribbels, twitting, gibing, boert,...
 • Beladen Synoniemen: belast, beladen, betalen, gewogen, bezwaard, trammeled, gebukt, onderdrukt, geladen, belast, belemmerd.beladen, gewogen, zwaar met, waarbij, vol, bevracht rijk, zwanger, geladen, geladen, beladen,...
 • Belang Synoniemen: winst, winst, zegen, voordeel, vooruitgang, namens, verrijking, self-regard.betekenis, gewicht, moment, importeren, bezorgdheid, gevolg, ernst, stress, nadruk.trekken, wekken, ontwaken, wakker,...
 • Belang Zijn Synoniemen: belang, gevolg, gewicht, overtuigingskracht, relevantie, importeren, moment, kracht, betekenisgeving, zwaartekracht, belang, prioriteit.signification.
 • Belangeloze Synoniemen: onpartijdig, objectief, onbevangen, onpartijdige, vrijstaand, neutraal, billijke, eerlijke, rechtvaardige, onzelfzuchtige, eerlijke, onpersoonlijk.onverschillig, ongeïnteresseerd, incurious,...
 • Belangrijk Synoniemen: aanzienlijke, aanzienlijke, zware, ernstige, grote, krachtige, imposante, opmerkelijke, waardevolle, vooraanstaande, invloedrijke, belangrijke, zinvolle, beslissende, kritieke.
 • Belangrijke Synoniemen: zinvolle, zwanger, diepe, suggestieve, significative, vertellen, indicatieve, expressieve.belangrijk, gedenkwaardige, zware, onheilspellende, cruciale, vitale, gevolgschade, materiaal, signaal.
 • Belangrijkste Synoniemen: eerste, toonaangevende, eersteklas, primaire, eerste, inaugurele, forward, front, voorop, hoofd, chef, supreme, hoofdstad, met in de hoofdrollen, meest vooraanstaande.
 • Belasten Synoniemen: eisen.belasten, belemmeren, belemmeren, belemmeren, blokkeren, verstoppen, overbelasting, belemmeren, controleren, laden, schakels, handicap, onderdrukken, kramp, hindert.
 • Belastende Synoniemen: onderdrukkende, moeilijke, zware, inspannende, omslachtig, vervelende, lastig, lastig, proberen, moeilijk, tough, hard.
 • Belasteren Synoniemen: laster, smaad, laster, laster, uitstrijkjes, smet, kleinering bestrijden, zodat, karaktermoord, misbruik, spot, geringschatting, scheldwoorden, laster, beschuldiging, naam roepen.laster, libel,...
 • Belasting Synoniemen: schuld, beschuldigen, laden, leggen, impeach, inculpate, veroordelen, aanklagen, veroordelen, kenmerk impute, arraign, kwetsen, aanvallen, vervolgen.heffing, tienden, beoordeling, tribute, impost,...
 • Beleaguer Synoniemen: lastig te vallen.
 • Beledigde Synoniemen: sussen, verzoenen, paaien, vermurwen, pacificeren, verzoenen, kalmeren, bedriegen, ontwapenen, humor, verzachten, voldoen, rust.
 • Beledigen Synoniemen: beledigend, snijden, beledigend, kwetsende, smadelijke, respectloos, minachting, slighting, kleinerende, vervelende, onbeschaamd, ' vuilbekkig ', minachtend, spottende, vernederen.mishagen, woede,...
 • Belediging Synoniemen: beledigen, belediging, pijn, misbruik, verontwaardiging, minachting, aanval, misprise, onderschatten, minachting, uitlachen, rebuff, knippen, belachelijk, sneer, ontwijkendst, dishonor.beledigen,...
 • Beleefd Synoniemen: hoffelijk, civiele, welgemanierd, hoofse, gracieuze, attent, gecultiveerd, deftig, gepolijst, juiste, mooi, verfijnd, elegant, welopgevoede, beschaafde.
 • Beleefdheid Synoniemen: beleefdheid, beleefdheid, mannerliness, fokken, fatsoen, hartelijkheid, teelt, goede zeden, verfijning, tact, genade, beminnelijkheid.genade, beleefdheid, respect, beleefdheid, fokken, stedelijkheid,...
 • Beleg Synoniemen: station, campagne, achtervolging, poging, kruistocht, offensief, inspanning.aanval, sessie, stretch, spell, bout cursus, draai, termijn.
 •