Bladeren alle Synoniemen


 • Apt Synoniemen: leert snel: snelle, lichte, slim, educable, leerzaam.waarschijnlijk, aansprakelijk is, neigt, geneigd, gevoelig, onderwerp, verwijderd, gegeven, gevoelig.passende, juiste, montage, relevante,...
 • Aptitude Synoniemen: vermogen, schenking, talent, behendigheid, finesse, virtuositeit, faculteit, knack, flair, geschenk, vermogen, potentieel.
 • Arbeider Synoniemen: werknemer, blue collar, toiler, prole, proletariër, kostwinner, workman, hand, drudge, koelie, helper, peon, dag arbeider.
 • Arbeidsongeschikt Synoniemen: uitgeschakeld, gehandicapten, verlamd, lame, verminkt, verzwakte, uitgeput, verzwakte, beroofd, hulpeloos, machteloos, niet in staat, ongeschikt.
 • Arbiter Synoniemen: scheidsrechter.
 • Arcade Synoniemen: archway, galerie, klooster, colonnade, portico, kluis, mall.
 • Arcane Synoniemen: geheime, verborgen, esoterische, diepzinnig, raadselachtige, duistere, geheimzinnige, kabbalistische, occulte, cryptische, duistere, ondoorgrondelijk.
 • Archaïsche Synoniemen: oude, verouderde, achterhaalde, gedateerd, passé, verouderde, verouderde, ouderwetse, olden, oude hoed.
 • Archetype Synoniemen: prototype, voorbeeld, ideaal, paradigma, model, origineel, vorm, patroon, exemplar.
 • Archetypische Synoniemen: model.
 • Archfiend Synoniemen: fiend, duivel.
 • Archieven Synoniemen: records, documenten, annalen, papers, register, minutes, kronieken, statistieken, transacties.
 • Architect Synoniemen: planner, schepper, ontwerper, uitvinder, auteur, opdrachtgever, framer, ingenieur, oprichter, prime mover, pionier.bouwmeester, rapporteur voor advies, huis bouwer.
 • Arctic Synoniemen: frigide, bevroren ijskoude, ijzige, winterse, boreale, glaciale, gelid.
 • Ardennen Synoniemen: zwelling, brok, uitsteeksel, uitsteeksel, projectie, hobbel, lamp, knop, baas, knoop, gnarl, knooppunt, knobbel.zwellen, opzwellen, uitsteken, uitsteken, uit te breiden, bladerdeeg uit, opblazen,...
 • Ardent Synoniemen: gepassioneerd, ijverig, enthousiast, enthousiast, fervid, fervent, heftige, intens, warm, ernst, gewijd, gepassioneerd, enthousiast, zestful, warmbloedige, warmbloedige.
 • Ardor Synoniemen: ijver, passie, ijver, ijver, warmte, enthousiasme, geweld, toewijding, gusto, schil, intenseness.
 • Arena Synoniemen: bol, gebied, rijk, domein, sector, grondgebied.stadion, amfitheater, colosseum, pit, fase, ring, speelveld, slagveld.
 • Argot Synoniemen: slang, jargon, verkanting, volkstaal, jargon, dialect, patois.
 • Argument Synoniemen: geschil, meningsverschil, debat, controverse, polemiek, ruzie, conflict, twist, dispuut, schisma, gekibbel, slobkous, woordenwisseling, vete, ruzie.reden, bewijs, geval, gronden, bewijs,...
 • Argumentatie Synoniemen: discussie.
 • Argumentatieve Synoniemen: disputatious, omstreden, knorrig, strijdlustig, polemiek, scrappy, pervers, chagrijnig, integendeel, eigenwijs.
 • Aria Synoniemen: melodie, lucht, lied, tune, solo, nummer.
 • Arid Synoniemen: saai, saai, oninteressant, levenloos, spiritless, flat, sombere, steriele, flauw, kleurloze, platvoers.droge, dorre, waterloze, gedehydrateerde, gedroogde, dorre, steriele.
 • Aristocraat Synoniemen: edelman, edelvrouw, patriciër, peer, heer, dame, blauw bloed, brahmaan, silk-stocking.
 • Aristocratie Synoniemen: elite, keuze, keuze, bloem, beste, neusje van de zalm, kiest.adel, gentry, peerage, hogere klasse, bovenste korst, vier honderd, haut monde.
 • Arm Synoniemen: branch, schieten, projectie, aanhangsel, uitloper, estuarium, zijrivier, tak, ledematen, uitbreiding, spin-off, bijproduct.van het leger: service corps, kracht, eenheid, divisie, tak, vleugel,...
 • Armada Synoniemen: vloot, eskader, vlucht, flottielje, marine.
 • Armatuur Synoniemen: armor.
 • Arme Synoniemen: slechte.
 • Armen Synoniemen: behoeftige, indigent, verarmde, arme, behoeftige, insolvent, failliet, berooid, harde omhoog, pauperized, geldnood, kent, brak, uitgetelde, stenen, necessitous, erbarmelijke, geknepen,...
 • Armoe Synoniemen: armoede.
 • Armoede Synoniemen: ontbreken, schaarste, tekort, insufficiëntie, schaarste, gereserveerde, schaarste, tekort, skimpiness.meagerness, ontoereikendheid, exiguity, gereserveerde, schaarste, droogte, steriliteit,...
 • Armoedig Synoniemen: slungelige.
 • Armor Synoniemen: beschermen, bescherming, dekking, bolwerk, armatuur, helm, mail, borstplaat, plaat.
 •