Bladeren alle Synoniemen


 • Altera Synoniemen: kladblok, geheugen boek, notebook, portefeuille, compendium, record, catalogus, memorabilia.
 • Altercate Synoniemen: ruzie.geschil.
 • Alternatief Synoniemen: keuze, optie, antwoord, voorkeur, selectie, oplossing, uitweg, plaatsvervanger, vervanging, gelijkwaardig, surrogaat.
 • Altijd Synoniemen: voortdurend, eeuwig, eindeloos, voortdurend, oneindig, voor altijd, voor altijd, ooit, eeuwig, evermore, tot dag des oordeels.
 • Altruïsme Synoniemen: filantropie.
 • Altruist Synoniemen: weldoener, filantroop, humanitaire, angel, patroon, donor, subsidizer, barmhartige samaritaan, dame overvloedige, gooder-doen, liberale.
 • Amalgaam Synoniemen: mengsel, combinatie, fusie, unie, blok, samenvoeging, samengestelde, composiet, mix, fusion, coalitie, syndicaat.
 • Amanuensis Synoniemen: secretaris.
 • Amateur Synoniemen: beginner, leerling, beginner, incompetent, bungler, fumbler, rookie.hobbyist, professionele, leek, dilettant, dabbler, aanhanger, aficionado, buff, enthousiast, ventilator, freak.amateuristisch.
 • Amateuristisch Synoniemen: onprofessioneel, ongeschoolde, unskillful, onbekwaam, incompetent, erge, sukkelachtig, onhandig, halfbakken, ongepolijste, ontoereikend, ondermaatse, amateur.
 • Amazone Synoniemen: equestrienne, cowgirl.
 • Ambachtsman Synoniemen: artisan.
 • Ambassadeur Synoniemen: diplomaat, legaat, consul, adjunct, agent, gezant, vertegenwoordiger, tussenpersoon, messenger, bemiddelaar, afgezant, courier, factor, surrogaat.
 • Ambitie Synoniemen: aspiratie, doelgerichtheid, wil, vastberadenheid, ijver, eetlust, theeproducten, dynamiek, agressiviteit, push.doel, doel, doel, einde, focus, doelgroep, bedoeling, doelstelling, verlangen, droom,...
 • Ambitieuze Synoniemen: doelgerichte, aspirant, doel gericht, bepaald, dynamische, energiek, hardwerkende, opgelost, volhardend, agressief, duwen.moeilijk, uitdagende, veeleisende, uitgebreide, grootse, indrukwekkende,...
 • Ambivalent Synoniemen: besluiteloos, onopgeloste, tegenstrijdige, gemengd, onrustig, verwarde, tegenstrijdige, ongericht, geen uitsluitsel geven, unstable, betwistbaar.
 • Ambivalentie Synoniemen: conflict, besluiteloosheid, besluiteloosheid, onzekerheid, twijfel, verwarring, tegenstrijdigheid, inconclusiveness, vele, instabiliteit, schommelingen, vacillation, aarzeling, dubbelzinnigheid.
 • Amble Synoniemen: maak een wandeling, promenade, slenteren, getreuzeld, meander, lopen, wandelen, drift, dwalen, gad.
 • Ambrozijnen Synoniemen: heerlijk.
 • Ambtenaar Synoniemen: administratieve, bureaucratische, ministeriële, wetgevend, uitvoerend, departementale.bureaucraat, officeholder, hoogwaardigheidsbekleder, officer, uitvoerend, functionaris, mijnheer de commissaris,...
 • Ambtstermijn Synoniemen: termijn, tijd, gerespecteerd, regering, regel, administratie, regime, hold, bezetting, pacht, houderschap, bezit, recht, verkiezing, recht.
 • Ambtsverzaking: Haar Synoniemen: liggen.
 • Ambulante Synoniemen: dolende, nomadische, peripatetische, wayfaring, reizen, on the move, roving, roaming, migratiestromen, vagrant, vagabond, onrustig.
 • Ambulate Synoniemen: lopen.
 • Ambuscade Synoniemen: hinderlaag.
 • Amendement Synoniemen: verbetering, verbetering, verbetering, verbetering, correctie, restauratie, versterking, hervorming, wijziging, aanpassing.verduidelijking, herziening, verandering, wijziging, aanpassing, bijwerken,...
 • Amfitheater Synoniemen: arena.
 • Amicability Synoniemen: amity.
 • Amigo Synoniemen: vriend.
 • Amity Synoniemen: vriendschap, samenwerking, vriendelijkheid, amicability, overeenstemming, vrede, begrip, goede wil, harmonie, kameraadschap, fellowship, hartelijkheid, rust.
 • Amnesty Synoniemen: gratie.
 • Amok Synoniemen: amok.waanzinnig, in een razernij, wild, destructief, waanzinnig, ongecontroleerd, moorddadig, maniacally, woest, woest, amok, frenziedly.
 • Amorf Synoniemen: vormeloze, vormloze, unshaped, vormloos, protoplasmic, niet-gedefinieerde, undelineated, vage, onbepaalde, onrustig.
 • Amour Synoniemen: samenwerking, liefde, relatie, romantiek, intimiteit, verliefdheid, geflirt.
 • Amoureuze Synoniemen: liefdes, concupiscent, wellustige, sexy, leering, ogling, erotische, gepassioneerd, provocerend, wellustige, onzedelijke, wulpse, liefdevolle, verleidelijke, bewonderende, romantisch, come-hither.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>