Bladeren alle Synoniemen


 • Amputeren Synoniemen: afgesneden, verwijderen, knippen, verminken, dismember, verbreken.
 • Amulet Synoniemen: charme, talisman, fetish.
 • Amuse Synoniemen: kietelen, stuiptrekken.vermaken, doorschakelen, charme, bedriegen, juichen, verlevendigen, gaan, rente, afleiden, vergasten.
 • Amusement Synoniemen: entertainment, komedie, hobby, avocation, misbruik, sport, grap, leeuwerik, ravotten, prank, circus, picknick, spektakel, partij.plezier, plezier, ontspanning, recreatie, gelach, vrolijkheid,...
 • Analogie Synoniemen: gelijkenis, gelijkenis, parallel, gelijkenis, correspondentie, vergelijking, gelijkwaardigheid, homologie, zinnebeeld.
 • Analoog Synoniemen: vergelijkbare, verwant, soortgelijke, verwante, cognate, sympathiek, nauwe, zowel, overeenkomstige, parallelle, harmonieus, homologe.
 • Analyse Synoniemen: dissectie, anatomization, resolutie, sorteren, scheiding, divisie, assay, diagnose, verdeling, vermindering.
 • Analyseren Synoniemen: ontleden, breken, vereenvoudigen, lossen, uitzoeken, ontleden, diagnosticeren, anatomize, assay, onderzoeken, bestuderen, overwegen, bedenken, evalueren, onderzoeken.
 • Analytische Synoniemen: rationeel, logisch, diagnose, ontleden, atomistic, versnipperde, gedetailleerde, discrete, verzuilde.
 • Anarchie Synoniemen: verwarring.
 • Anathema Synoniemen: vloek, verwensing, veroordeling, verwensing, verdoemenis, verwensing, opzegging, afkeuring, vituperation.gruwel, vijand, paria, bête noire, schurk, vijand, bane, outlaw, afvallig, persona non grata.
 • Anathematize Synoniemen: vloek.
 • Anatomize Synoniemen: analyseren.
 • Anchorage Synoniemen: anker.
 • Andere Synoniemen: verschillende, afzonderlijke, aparte, ongelijke, in tegenstelling tot, uiteenlopende, niet-verbonden.extra, extra, verder, tweede, een andere, alternatieve, alternatieve, extra, vrije, extra,...
 • Androgyne Synoniemen: tweeslachtige, biseksueel, eenslachtige, epicene, gynandrous.
 • Anekdote Synoniemen: verhaal, verhaal, verhaal, schets, garens, rekening, reminiscentie, vertellen, verslag.
 • Anent Synoniemen: over.
 • Angel Synoniemen: geest, cherub, seraf, aartsengel.weldoener, aanhanger, backer, patroon, subsidizer, sponsor, endorser, borg, investeerder, underwriter.heilige, ideal, paragon, darling, lieve, schoonheid, droom,...
 • Angst Synoniemen: twijfel.angst, bezorgdheid, angst, onbehagen, alarm, angst, terreur, horror, ontzag, paniek, schoorvoetend, timidity, bezorgdheid, twijfels, ontzetting.angst.bogy, schrikbeeld, nachtmerrie,...
 • Angstaanjagende Synoniemen: formidabele, alarmerend, beangstigend, awesome, schokkende, dreigend, bedreigend, ontmoedigend.
 • Angstig Synoniemen: angstig, angstig, nerveus, bang, verdachte, ongemakkelijk, verontrust, disquieted, op de rand, edgy, springerig.enthousiast, enthousiast, verlangende, ongeduldig, jeuk, verlangen,...
 • Anile Synoniemen: slecht ter been.
 • Animadversion Synoniemen: afkeuring, afkeuring, berisping, kritiek, veroordeling, verwijt, schuld, berisping, betutteling, knock, pan, reflectie, rap.
 • Animadvert Synoniemen: bekritiseren.
 • Animatie Synoniemen: geest.
 • Animeren Synoniemen: incite, inspireren, kindle, brand, vonk, bevorderen, stimuleren, wekken, aansporen.activeren, versnellen, vivify, energieke, verlevendigen, vonk, galvaniseren, vitaliseren, activering, ontwaken.
 • Animositeit Synoniemen: vijandigheid, vijandigheid, vijandschap, haat, kwade wil, afkeer, bitterheid, wrok, kwaad bloed, antipathie, strijd, antagonisme.
 • Animus Synoniemen: vijandigheid.
 • Anker Synoniemen: support, prop, veiligheid, bescherming, bevestiging, onderbouwing, vrijwaringsmaatregelen, anchorage, en aanmeren, steunpilaar, stichting, sterke punt, bolwerk.
 • Ankh Synoniemen: kluizenaar.
 • Annalen Synoniemen: kronieken, archieven, chronologieën, records, geschiedenis, documenten, tijdschriften, registers.
 • Anneal Synoniemen: temperen, verharden, harden, staal, versterken, indurate, caseharden.
 • Annexatie Synoniemen: unie.
 • Annuleren Synoniemen: countermand, call off, trekken, intrekken, ontbinding, wijzen, vernietigen, ongeldig, nietig te verklaren, gereserveerd, vergeven.strike out, kruis af, verwijderen, void, blue-pencil, wissen, x,...
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>