Bladeren alle Synoniemen


 • Achterhaald Synoniemen: verouderd.
 • Achterhaalde Synoniemen: oude fogy, rug nummer, nitpicker, fussbudget, fusspot, gevulde shirt, krukas, dodo, fossiele, perfectionist, faultfinder, sourpuss, conservatieve, traditionalistische.
 • Achterstand Synoniemen: reserve, accumulatie, voorraad, voorraad, overtollige, hamsteren, amassment, levering, middelen, middelen, besparingen, activa, nest eieren, aas in het gat.
 • Achterste Synoniemen: laatste, definitieve, terminal, ultieme, terug, achterste, achterste, af te sluiten, met een achterstand.
 • Achteruit Synoniemen: verlegen, verlegen, terughoudend, aftredende, timide, zichzelf wegcijferende, bedeesd, openhartig, bescheiden, bescheiden, ingetogen, terughoudende.achterlijk, traag, onderontwikkelde, kinderachtig,...
 • Achtervolgd Synoniemen: koppig, koppig, vasthoudend, onverzettelijke, vastberaden, aanhoudende, vastberaden, standvastig, standvastig, rigide, inflexibele, gezwoegd, dogmatische, bokkig.geobsedeerd, bezorgd, bezig,...
 • Achtervolgen Synoniemen: hideaway, stampen grond, hangout, gras.frequente, hangen rond, bezetten, obsederen, vex, bezighouden, ten prooi, kwellen, pest, zich opnieuw voordoen.
 • Achterwaartse Richting Synoniemen: omhoog brengen, koesteren, bevorderen, trainen, verhogen, zorg voor, koesteren, opvoeden, verpleegkundige.verhogen, bouwen, verheffen, heffen, hijsen, loft, stimuleren.achterste, laatst, rug, hind,...
 • Achting Synoniemen: waarde, prijs, schat, bewonderen, loven, aanbevelen, respect, vereren, vereren, waarderen.beschouwen, respect, bewondering, reputatie, ere, hommage, goedkeuring, eerbied.achten, beschouwen,...
 • Acidulous Synoniemen: zuur.
 • Acme Synoniemen: top, piek, boven, zenith, hoogtepunt, kroon, pinnacle, apex, crest, hoogtepunt, maximum, optimale.
 • Acolyte Synoniemen: assistent.
 • Acquit Synoniemen: duidelijk, gratis, exculpate, exonerate, ontslaat, verdedigen, het verlenen van kwijting, kwijtschelding, gratie, gratie, vergeven.ontlasten, verlichten, bevrijden, excuseer, laat, vrijstellen.
 • Acridity Synoniemen: scherpte.
 • Acrimony Synoniemen: scherpte.
 • Act Up Synoniemen: zich misdragen, maken een scène, voort, pronken, rebel, versneden.verergeren, problemen veroorzaken, erger, oplaaien, intensiveren, verergeren.
 • Acteur Synoniemen: doer, agent, deelnemer, medeplichtige, performer, executeur-testamentair, factor, dader, exploitant, werknemer, beoefenaar, transactor, vertegenwoordiger.thespian, speler, actrice, performer,...
 • Actie Synoniemen: werkt, werking, verkeer, proces, mechanica, beweging, operatie.wet, daad, prestaties, productie, uitvoering, prestatie, prestatie, daad, feat, exploiteren, oefening, inspanning, verrichten.
 • Actief Synoniemen: kwalificatie, talent, geschenk, schat, bron, plus, voordeel.
 • Actief Zijn Synoniemen: agile, levendige, snel, spry-, licht, dartel, levendige, vitale, geanimeerde, levend, levendige, peppy, zippy.druk, neuriën, bruisende, borrelen, roeren, astir, levend, bewegende, krachtige,...
 • Activa Synoniemen: eigenschap, rijkdom, effecten, bedrijven, goederen, bezittingen, goederen, bezittingen, fondsen, kapitaal, reserves, middelen.
 • Activeer Synoniemen: energieke, mobiliseren, verplaatsen, animeren, starten, stimuleren, impel, roer, gevraagd, voortbewegen, duwen, verschuiven, motiveren.
 • Activisme Synoniemen: agitatie, confrontatie, betrokkenheid, betrokkenheid, inzet, militante islam, agressie, ijver, ardor, ijver.
 • Activist Synoniemen: doer, militante, liefhebber, partijdige, kampioen, advocaat.
 • Activiteit Synoniemen: project, achtervolging, inspanning, werk, toewijzing, doen, onderneming, onderneming, tijdverdrijf, scheme, doel, taak.roer, drukte, hum, ado, agitatie, drukte, vlaag, buzz, werveling, geest,...
 • Actuate Synoniemen: motiveren, verplaatsen, incite, activeren, energieke, effect, effectueren, roer, aansporen, versnellen, wekken, rijden, dwingen, kracht, bevorderen.
 • Actuele Synoniemen: thematische, texual, relevant, relevante, specifieke, apropos, relevante.lokale, bekrompen, huidige, passeren, presenteren dag, onmiddellijke, tijdig, tijdelijk, beperkt, beperkt.
 • Acute Synoniemen: intens, piercing, scherpe, ernstige, krachtige, diepe, rekken, overweldigend, overweldigende, schrijnend.kritische, cruciaal, ernstige, plotselinge, dringend, graf, ernstige en gevaarlijke.scherp,...
 • Ad-Lib Synoniemen: improviseren.
 • Adamant Synoniemen: onverzettelijke, onbuigzaam, vastberaden, vaste, inflexibele, onverbiddelijke, rigide, onwrikbaar, taai, niet aflatende, intransigent, adamanten.adamanten, steely, stenen, keihard, harde,...
 • Adamanten Synoniemen: adamant.
 • Addendum Synoniemen: aanvulling, aanvulling, vergroting, plus, extra, invoeging, interpolatie, affix, toename, uitbreiding, aanvulling, aanhangsel, postscript, bijzaak.
 • Addertje Onder Het Gras Synoniemen: belemmering, moeilijkheid, stumbling block, knelpunt, hinder, holdup, barrière, blok, vangst, problemen.uitsteeksel, projectie, stomp, knoop, knop, knurl, luifel.
 • Addle Synoniemen: verwarren.
 • Addlebrained Synoniemen: simpleminded.
 •