Bladeren alle Synoniemen


 • Abstract Synoniemen: algemene, theoretische, niet-specifieke, nonrepresentational, ideaal, geïdealiseerde, immateriële, metafysische, wiskundige, filosofische, symbolische, veralgemeende, ideeële,...
 • Abstractie Synoniemen: idee, concept, symbool, formule, generalisatie, theorie, gedachte, formulering, begrip, stelling, conceptualisering, idealisering.
 • Abstruse Synoniemen: esoterische, geheimzinnige, diepzinnig, duistere, raadselachtige, ingewikkeld, abstract, metafysische, diepe, subtiele, verfijnde, mandarijn.
 • Absurd Synoniemen: dom, belachelijk, irrationeel, dwaas, absurde, belachelijk, stompzinnige, idioot, krenterig, gek, geschift, ongelooflijk, zinloos, irrationele, zinloos.
 • Absurditeit Synoniemen: onzin, dwaasheid, grap, farce, travestie, paradox, dwaasheid, idiotie, drivel, gebabbel, zinloosheid, irrationaliteit, zinloosheid.
 • Abutment Synoniemen: support, buttress, brace, strut, prop, pier, rampart, bolwerk.
 • Academische Synoniemen: collegiale, campus, educatieve, professorial, wetenschappelijke, pedante, educatieve, pedant, curricula, letters, erudiete.theoretische, hypothetisch, ongeteste, betwistbaar, betwistbaar,...
 • Accent Synoniemen: benadrukken, benadrukken, onderstrepen, aandacht vragen voor cursief, accentueren, functie, mark, hamer, drum, herhalen, stilstaan.stress, nadruk, modulatie, intonatie, aanval, tonaliteit.
 • Accentueren Synoniemen: benadrukken, benadrukken, onderstrepen, cursief, accent, onderstrepen, punt omhoog, verhogen, mark, harp op, stilstaan, accentueren.accent.
 • Accepteren Synoniemen: ontvangen, nemen, verwerven, krijgen, krijgen, verkrijgen, hebben.erkennen, belijden, toegeven, eens, toetreden, eens, goedkeuren, aannemen, gaan samen met, samenwerken, kopen, slikken, vallen...
 • Accessoire Synoniemen: aanvullende, aanvullende, extra, extra, aanvullende, secundaire, onderliggende, nuttig, medeplichtigheid, bijkomende, incidentele.aanvulling, aanvulling, extra, plus, help, gemak, bijzaak, trimmen,...
 • Acclamatie Synoniemen: acclaim.
 • Acclimated Synoniemen: acclimatized, aangepast, gecorrigeerd, gewend, gewend, inured, acculturated, accommodatie, gekruide, verweerde, gebruikt om verzoend.
 • Accolade Synoniemen: eer, lof, erkenning, kudos, applaus, bijval, boeket, medaille, kroon, laurel, getuigenis, salute, tribute, bijval, acclamatie.
 • Accommodatie Synoniemen: aanpassing, aanpassing, wijziging, verandering, acclimatisatie, acclimatisatie, gewenning, transformatie, capitulatie, heroriëntering.gemak, help, hulp, voordeel, profiteren, zegen, gunst, service,...
 • Accommodaties Synoniemen: accommodatie, huisvesting, board, kamer, kwartalen, plaats, leefruimte, conjugal, lodgment.
 • Accost Synoniemen: adres, spreken te hagelstormen, nab, salute, knoopsgat, waylay,
 • Accouchement Synoniemen: geboorte.
 • Account Voor Synoniemen: verklaren, verduidelijken, rechtvaardigen, rationaliseren, staven, valideren, verhelderen, verlichten, tonen, lossen, beantwoorden.
 • Accouter Synoniemen: rusten.
 • Accredit Synoniemen: certificeren.
 • Accretie Synoniemen: aanvulling, aanvulling, verhogen, kostentoename, uitbreiding, accumulatie, vergroting, toename, uitbreiding.
 • Acculturated Synoniemen: gewend.
 • Accumulatie Synoniemen: collectie, heap, stapel, hamsteren, massa, slaan, aggregatie, voorraad, stapel, pileup, veel.
 • Accumuleren Synoniemen: verzamelen, vergaren, verzamelen, heap, stapel, cumuleren, hamsteren, opslaan, assembleren, samenkomen, toenemen, opslaan, garner.
 • Acerbate Synoniemen: irriteren.
 • Acht Synoniemen: luister, aandacht besteden, beschouwen, reck, gehoorzamen, overwegen, advert, erg.overweging, aankondiging, aandacht, waakzaamheid, zorg, voorzichtigheid.
 • Achtbare Synoniemen: eerbiedig, bewonderende, afgodische, vroom, eerbiedige, fervente, vrome, vererende, devotieprentjes, geheiligd, biddende, plechtige, verslagen gewijd.
 • Achteloos Synoniemen: onordelijk, slapdash, slordig, slordig, slordig, nalatig, nonchalante, onjuist.onbezorgd, uitslag, lax, onverantwoordelijk, onachtzaam, nalatig, toegestane vertraging, vergeetachtig, unheedful,...
 • Achten Synoniemen: beoordelen, denk, beschouwen, houden, geloven, rekenen, stel dat, overwegen, weergeven, schatten, vermoeden, voelen, kijken op, bekijken, fancy.
 • Achter Synoniemen: in het verleden, voorheen, voorbijgegaan, voorheen, toenmalige, zodra.terug, verbaasd, in de rug, aan de achterzijde, voorin, achteruit, achteruit.billen, fundament, zetel, bodem, romp, posterior,...
 • Achterbaks Synoniemen: onderhandse.
 • Achterblijven Synoniemen: vertraging, achtergebleven, getreuzel laksheid, terughoudendheid, onwil, uit, averseness, afkeer, balkiness, mulishness, heeft, refractoriness, weigerachtigheid.
 • Achterblijvend Synoniemen: loiterer, lingerer, dawdler, slowpoke, slak, dallier, saunterer, niet aangedreven, slepen, stick-in-the-mud, also-ran.
 • Achtergrond Synoniemen: ervaring, opleiding, cultuur, milieu, opvoeding, verleden, familie, traditie, scholing, fokken, referenties, kwalificaties.
 •