Bladeren alle Synoniemen


 • Annulering Synoniemen: intrekking.
 • Annunciate Synoniemen: aankondigen.
 • Annunciatie Synoniemen: aankondiging.
 • Anodyne Synoniemen: pijnstiller.
 • Anomalie Synoniemen: abnormaliteit, afwijkingen, onregelmatigheden, vertrek, aberratie, excentriciteit, inconsistentie.eigenaardigheid, uitzondering, eigenaardigheid, wonder, freak, excentriek, afwijken, afwijking,...
 • Anomie Synoniemen: angst.
 • Anon Synoniemen: binnenkort.
 • Anonieme Synoniemen: naamloos, niet-ondertekende, onbekend, incognito, onder pseudoniem opgeslagen, niet op aftiteling, niet-geïdentificeerde, niet erkende, naamloos.
 • Anonym Synoniemen: pseudoniem.
 • Antagonisme Synoniemen: vijandigheid, strijd, bitterheid, conflict, vijandigheid, verdeeldheid, rivaliteit, verdeeldheid, oppositie, botsing, vete.
 • Antagonist Synoniemen: tegenstander, tegenstander, vijand, rivaal, concurrent, vijand, aanvaller, aanvaller, wederpartij.
 • Antagonistische Synoniemen: verzet tegen, vijandige, conflicterende, onvriendelijke, ongevoelig, vijandig, botsende, onverenigbaar, antithetisch.
 • Ante Synoniemen: spel.
 • Antecedence Synoniemen: prioriteit.
 • Antecedent Synoniemen: ten eerste, vorige, voorafgaande, voorste, eerdere, vorige, voorlopige, inleidend, voormalige voorgaande.
 • Antedate Synoniemen: voorafgaan aan, antecede, voorloper, afzien, dateren van vóór, preexist, anticiperen.
 • Antediluvian Synoniemen: primitieve.
 • Antenne Synoniemen: antenne, mast, toren, konijn oren.
 • Antennes Synoniemen: voelsprieten, aanhangsels, tentakels, palpi, barbels, snorharen.
 • Antic Synoniemen: dwaas, belachelijk, belachelijk, dom, onlogisch, absurd, groteske.prank, caper, truc, stunt, leeuwerik, escapade, shenanigan, grap, monkey business, monkeyshine, spel van het paard
 • Anticipatie Synoniemen: verwachting, hoop, voorgevoel, voorgevoel, voorgevoel, vrees, contemplatie, vooroordeel, voorproefje, vooruit denken.
 • Anticiperen Op Synoniemen: voorafgaan aan, voorloper, lead, pioneer, voorbode, antedate.voorzien, verwachten, wachten, ogen, overwegen, rekenen op, kijk uit, hoop, dread, vatten.voorkomen, in de weg, onderscheppen, voorkomen,...
 • Anticlimax Synoniemen: teleurstelling, bathos, teleurstelling, comedown, fizzle.
 • Antieke Synoniemen: relic artefact, fossiele, oudheid, memorabilia, museum stuk.oude.
 • Antifoon Synoniemen: gezangen.
 • Antipathie Synoniemen: afkeer, afkeer, antagonisme, vijandigheid, afschuw, afschuw, afkeer, walging, haat, afkeer, vijandigheid, animus.
 • Antipode Synoniemen: tegenovergestelde.
 • Antiseptische Synoniemen: aseptische, ontsmettingsmiddel, kiemdodende, bactericide, steriele, sanitaire, hygiënische.
 • Antisocial Synoniemen: storend, rebelse, hardnekkig, vuurvaste, onhandelbaar, antiestablishment.critisch, vervreemd, vervreemde, gereserveerde, anomaal, huisknechten, eenzame.
 • Antithese Synoniemen: tegenovergestelde, integendeel, antipode, ontkenning, tegenstrijdigheid, omgekeerde, inverse, converse.
 • Antithetisch Synoniemen: tegenovergestelde.
 • Antitoxin Synoniemen: tegengif.
 • Antwoord Synoniemen: reageren, reageren, reageren, erkennen, echo, terugkeren, retort.represailles, vergelding, vergelding, reactie, uitwisseling, uitwisseling, speling, reflex, straf, tegenaanval.antwoord, reactie,...
 • Antwoord Terug Synoniemen: tegenspreken, weerleggen, weerleggen, praten terug, pleiten, niet eens, in strijd zijn met, countercharge, retort.
 • Apace Synoniemen: snel.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>