Bladeren alle Synoniemen


 • Apanage Synoniemen: recht.
 • Apartheid Synoniemen: segregatie.
 • Apathie Synoniemen: onverschilligheid, onbezorgdheid, impassivity, ongevoeligheid, kou, gevoelloosheid, dispassion, desinteresse, lethargie, lusteloosheid, torpor, traagheid.
 • Apathisch Synoniemen: onverschillig, gevoelloze, onverschillig, ongeïnteresseerd, onverschillig, niet reageert, emotieloze, onbewogen, cool, halfslachtige, lauw, slaperig, traag, lusteloos, spiritless, flegmatisch.
 • Apex Synoniemen: boven, tip, top, pinnacle, peak, hoogte, vertex, crest, kroon, zenith, acme.climax, hoogtepunt, acme, apogee, crest, piek.
 • Aplomb Synoniemen: poise, verzekering, kalmte, zelfvertrouwen, zelfverzekerd, nemen, gelijkmoedigheid, koelte, evenwicht, stabiliteit, sereniteit, imperturbability.
 • Apocalyptische Synoniemen: profetische, straten, geopenbaarde, mystieke, scherpziend, vooruitziende blik.
 • Apocriefe Synoniemen: vals, dubieuze, fictieve, twijfelachtig, onbetrouwbaar, fake, gering, verzonnen, mythische.
 • Apogee Synoniemen: apex.
 • Apollo Synoniemen: adonis.
 • Apologeet Synoniemen: advocaat.
 • Apologetische Synoniemen: sorry, berouwvol, berouwvol, berouw, spijt, boetvaardigen.
 • Apologia Synoniemen: argument.
 • Apoplectic Synoniemen: woedend, woedend, nodeloos, waanzinnige, rood, in een fit, naast zichzelf zien.
 • Apostasie Synoniemen: ketterij, verraad, ontvolking, ontrouw, afstand, afwijzing, afvalligheid, komen te vervallen, verraad, terugval, heterodoxie.
 • Apostatize Synoniemen: verzaken.
 • Apostel Synoniemen: profeet, oprichter, pionier, advocaat, voorstander, woordvoerder, hervormer, propagandist.missionaris, evangelist, prediker, proselytizer.
 • Apostrof Synoniemen: opzij, uitweiding, soliloquy, monoloog.
 • Apothegm Synoniemen: aforisme.
 • Apotheker Synoniemen: druggist.druggist, pharmaceutist, apotheker en chemicus
 • Apotheose Synoniemen: vergoddelijking, verheerlijking, verheerlijking, opneming, onttroning, immortalization, hoogte, ideaal, essentie, exemplification, paragon, kwintessens, belichaming.
 • Apotheosize Synoniemen: vergoddelijken.
 • Appall Synoniemen: schok, gruwelen, schrikken schrikken, verdoven, alarm, ontsteltenis, schrikken, stuk, verstenen, verlammen, nood.
 • Apparaat Synoniemen: misleiding, hulpmiddel, implementeren, uitvinding, toestel, apparaten, contraption, gadget, mechanisme, gebruiksvoorwerp.perceel, regeling, plan, ontwerp, truc, kunstgreep, manoeuvreert, middelen,...
 • Apparatuur Synoniemen: leveringen, vistuig, apparaten, meubels, parafernalia, tuig, uitrusting, faciliteiten, materieel.
 • Apparatuur Voor Telefonische Overdracht Synoniemen: vervanging, vermindering, vervanging, palliatie, verlossing, respijt, compromis, extenuation, ontspanning, servituut, amnestie, exchange, handel.
 • Appartement Synoniemen: huis, woonplaats, lodgment, kwartalen, woning, woning, pied-a-terre, opgravingen, graaft, pad.flat, huurkazerne, suite, verblijven, graaft, kamers, walkup, pad.
 • Appendant Synoniemen: aanvulling.
 • Appertain Synoniemen: betrekking hebben.
 • Appetence Synoniemen: neiging.eetlust.
 • Applaus Synoniemen: ovatie, klappen, hand, juichen, salvo, bijval, acclamatie, eerbetoon, plaudit, lof, lof, kudos.
 • Appose Synoniemen: bijlage.
 • Appreciative Synoniemen: bewust, blij, hoogte, sympathiek, bewuste, dankbaar, dankbaar, indachtig, gevoelige, responsieve, hip.
 • Apprehensible Synoniemen: begrijpelijk.
 • Apropos Synoniemen: relevant, relevante, relevante, passende, apt, geschikt, toepasselijk, toepassing, tot het punt op de doelgroep.
 •  

  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>