Bladeren alle Synoniemen


 • Agenda Synoniemen: programma, schema, docket, regeling van de werkzaamheden, tijdschema.
 • Agent Synoniemen: macht, kracht, middelen, middellange, agentschap, factor, instrument, mechanisme, machine, oorzaak, provocatie.doer, acteur, executeur-testamentair, officier, arm, surrogaat, adjunct, aide,...
 • Agentschap Synoniemen: organisatie, office, bureaucratie, oprichting, werking, commissie, setup, bureau.macht, kracht, middelen, middellange, instrumentaliteit, mechanisme, actie, functie, voorspraak, ondersteuning,...
 • Agglomeratie Synoniemen: collectie.heap.
 • Agglutineert Synoniemen: hechten.
 • Aggrandize Synoniemen: vergroten, opblazen, verwijden, blazen, rookwolk omhoog, versterken, uit te breiden, intensiveren, versterken, verrijken, verbreden, maximaliseren.
 • Aggregatie Synoniemen: collectie.
 • Aggress Synoniemen: aanval.
 • Aggrieve Synoniemen: nood.teisteren.
 • Agile Synoniemen: waarschuwing, gevatte, snelle, lichte, slim, sharp, sprankelende, scherp, apt, acute, scherpzinnig, scherp.lenig, spry-, lenig, sportief, soepel, vloot, snelle, lichtvoetig, acrobatische, sierlijke,...
 • Agitate Synoniemen: wekken, wakkeren, passioneren, aanhitsen, incite, wekken, wakkeren, aanzetten tot, provoceren, aansporen, prikkelen, ontbranden.schudden, verplaatsen, schudden, ierse, verstoren, ruffle, rimpel,...
 • Agitatie Synoniemen: opwinding.
 • Agitator Synoniemen: rabble-rouser, onruststoker, inciter, aanstichter, provocateur, agent provocateur, demagoog, haranguer, stokebrand, brandwapens, revolutionaire, ontevreden, militant.
 • Agnate Synoniemen: gerelateerde.
 • Agnomen Synoniemen: bijnaam.
 • Agonize Synoniemen: zorgen.
 • Agony Synoniemen: kwelling, angst, lijden, pijn, foltering, nood, ellende, aandoening, verdriet, wanhoop, ellende, bedwelming beschadigen, martelaarschap.
 • Agressie Synoniemen: aanval, aanval, invasie, aanval, inval, inbreuk, overtreding, aantasting, raid, inbraak, sortie, beleg, schending, verkrachting.agressie.geweld, wreedheid, vijandigheid, bellicosity, agressie,...
 • Agressieve Synoniemen: vijandige, oorlogvoerende, knorrig, omstreden, argumentatieve, strijdlustig, strijdlustige, boos, oorlogszuchtige, gevoelig.energiek, krachtig, krachtig, concurrerende, ambitieuze, hard-hitting,...
 • Agressiviteit Synoniemen: agressie.assertiviteit, ambitie, concurrentievermogen, theeproducten, energie, kracht, dynamisme, activisme, militante islam.
 • Agressor Synoniemen: aanvaller, invader, oorlogvoerende partij, aanvaller, overtreder, raider, challenger.
 • Aide Synoniemen: assistent.
 • Ail Synoniemen: problemen, verstoren, pijn, moeite, irriteren, pijn, nood, teisteren, van invloed zijn op, sicken, boos.
 • Airless Synoniemen: unventilated, nauwe, verstopte, musty, verlopen, nog steeds, onderdrukkende, zwaar, verstikkende, verstikkend.
 • Airy Synoniemen: jaunty, debonair, nonchalant, luchthartig, levendige, snelle, luchtig, parmantig, levendige, bouncy, sprankelende, levendig.licht, delicaat, gossamer, etherische, dunne, onregelmatige, lacy, vliezig,...
 • Akelig Synoniemen: sombere, sombere, zielige, verdrietig, bedroefd, ellendig, jammerlijk, melancholie, lugubere, treurige, verdriet.
 • Akelige Synoniemen: afschuwelijk, weerzinwekkend, verschrikkelijke, afschuwelijke, vreselijke, onaangenaam, haatdragend, schokkende, verschrikkelijke, afschuwelijke, grim, griezelig, schandalig, nasty, vile.
 • Akin Synoniemen: verwante, kin, verwanten, aangenomen, cognaat, agnate, ingeteelde, verbonden.in tegenstelling tot, verschillende, ongelijke, ongelijksoortige.soortgelijke, zowel, parallelle, vergelijkbare, analoog,...
 • Akkoord Synoniemen: harmonie, overeenkomst, overeenstemming, overeenkomstig, samenwerking, vriendschap, eenparigheid van stemmen, begrip, rapport, toestemming, uniformiteit.verlenen, toegeven, toegeven, toestaan, award,...
 • Akte Synoniemen: handelen, actie, gebeurtenis, prestatie, prestaties, feat, gebaar, exploiteren, prestatie, verplaatsen, beroerte, voldongen feit, werk, operatie.
 • Al Synoniemen: nu, voor nu, voor deze tijd, net nu, vanaf nu, eerder.
 • Al. Synoniemen: bedriegen, bedriegen, misleiden, meeuwen, bedriegen, cozen, hoax, inveigle, voor de gek houden, decoy, bedriegen, verleiden, verleiden.
 • Alarm Synoniemen: waarschuwing, bell, waarschuwing, signaal, sirene, tocsin, sos.waarschuwen, waarschuwing, signaal.angst, vrees, spanning, angst, voorgevoel, paniek, perturbation, angst, onbehagen, ontzetting,...
 • Alarmerend Synoniemen: beangstigend, storing veroorzaakt, verontrustend eng, verrassende, verontrustende, angstaanjagende, onheilspellende, bedreigend, duistere, dire.
 • Alarmerende Synoniemen: natuurlijk, onheilsprofeet, pessimist, cassandra, jeremiah, chicken little.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>