Bladeren alle Synoniemen


 • Afhankelijkheid Synoniemen: vertrouwen, noodzaak, afhankelijkheid, onvoorziene, verwachting, geloof, geloof, interconnectie, symbiose, parasitisme.afhankelijkheid.
 • Aficionado Synoniemen: fan.
 • Afkappen Synoniemen: verkorten, snoeien, trim, hangoor, dok, pare, afkorten, ingekort, illustraties, beperken.
 • Afkeer Synoniemen: een hekel, afkeer, afkeer, walging, ongenoegen, uit.terugslag, intrekking, verandering van hart, omkering, transformatie, rebound, speling, boomerang, omwenteling.afkeuren, disfavor, afkeer, zijn...
 • Afkerig Synoniemen: tegen, ongunstige, antagonistische, vijandige, afkeurende, terughoudend, afkerig, niet bereid, passief, winstmaximalisatie, verhinderd.niet bereid, afkerig, passief, terughoudend, verhinderd, loth,...
 • Afkeuren Synoniemen: veroordelen, in diskrediet, kritiek, afkeuring, schuld, schuld, kleineren, depredate, aan de kaak stellen, verdomme, belasteren, spoor tegen, hekelen, verwijten, vituperate, aanval, degraderen,...
 • Afkeuring Synoniemen: veroordeling, schuld, afkeuring, vermaning, berisping, verwijt, ileumstrictuur, scheldwoorden, berisping, lijfstraffen, kritiek.motie van afkeuring.veroordelen, berispen, aan de kaak stellen,...
 • Afkomst Synoniemen: afkomst, geslacht, extractie, afstamming, oorsprong, achtergrond, genealogie, voorraad, erfelijkheid, bloed, stamboom.voorouders, voorouders, progenitorcellen, voorouders, antecedenten, stamboom.
 • Afkomstig Zijn Synoniemen: maken, starten, uitvinden, maken, ontwikkelen, smeden, pionier, inluiden, introduceren, zwanger, munt, componeren, start, wekken, geboorte te geven aan.afgifte, stromen, gaan, ontstaan, afkomstig...
 • Afkorten Synoniemen: comprimeren, condenseren, verkorten, inkorten, knippen, contract, verteren, verminderen, beperken, verminderen, verminderen, belichamen.
 • Afkorting Synoniemen: compressie, verkorting, vermindering, contractie, synopsis, condensatie, inperking, vermindering, belichaming.
 • Afleiden Synoniemen: doorschakelen, opzij zetten, onderbreken, verstoren, verstoren, verleiden, bedriegen, amuseren, vermaken.afleiden, sluiten, reden, verzamelen, sprokkelen, veronderstellen, construeren, stel,...
 • Afleiding Synoniemen: oorsprong, bron, lettertype, fountainhead, wieg, zaad, germ, root, lente, bron, oorzaak, afkomst, begin, aanvang, stichting, basis.amusement, entertainment, fun, divertissement, plezier, ontspanning,...
 • Aflevering Synoniemen: gedeelte, sectie, serieel, deel, segment, onderverdeling, component, fragment, stuk, hoofdstuk, fascicle, eenheid.incident, het voorkomen, gebeurt, evenement, omstandigheid, affaire, scène, zaak,...
 • Afmattend Synoniemen: vermoeiend, belasten, zware, straffen, breken, ondraaglijk, proberen, slopende, slijpen, ernstige.
 • Afnemen Synoniemen: weigeren, wijken, verkleinen, verlopen, leeftijd, beëindigen, vervallen, mislukken, sterven, verdwijnen, op zijn beloop.daling, verval, daling, vermindering, eb, vermindering, vervagen.ebb,...
 • Afnemende Synoniemen: onbetrouwbaar, onbetrouwbaar, unstable, veranderlijk, variabele, wispelturig, zwenkende, besluiteloze, vindingrijk, onzeker, grillige, onverantwoordelijk, onzeker, verraderlijk.
 • Aforisme Synoniemen: maxim, zeggende: epigram, adagium, uitspraak, apothegm, spreekwoord, koe, motto, slogan, zag, axiom.
 • Afprijzen Synoniemen: afschrijven.
 • Afranselen Synoniemen: sock, walonië, beat up, hit, staking, punch, thrash, whack, likken, gewicht, slak, riem.slaan, bonzen, dorsen, walloping, pommeling, thwacking, cudgeling, geseling.verslaan, likken, kloppend,...
 • Afranseling Synoniemen: maar liefst.
 • Afrodisiacum Synoniemen: erotische, liefdes, erogene, vleselijk, wellustig, tintelend, verleidelijk, sexy.
 • Afrossen Synoniemen: thrash, straffen, beat, zweep, cane geselen, flog, stomp, berk, schakelen, thwack, whack, paard voltige.verslaan, likken, best, beat, drub, overtreffen, outplay, vangen, overweldigen, boos, trim,...
 • Afschaffing Synoniemen: verwijdering, uitzetting, afwijzing, uitsluiting, onderdrukking, annulering, verwijderen.
 • Afscheid Synoniemen: afscheid.vertrek, verlaten, gaan, verlof nemen, afscheid, afscheid, adieu, bedankje, afrit, terugtrekking, passeren.goodbye, adieu, laten nemen, afscheid, au revoir, godspeed, bedankje.
 • Afscheiden Synoniemen: verbergen, verbergen, cache, cover, begraven, maskeren, lijkwade, haven, mantel, onthouden, verhullen, stow, scherm, stash, opslaan, horde, eekhoorn weg.
 • Afscheiding Synoniemen: intrekking, stopzetting, afwijzing, afstand, vervreemding, afvalligheid, afvalligheid, desertie, pauze, split, splinter, schisma, schending.trekken, verlaten, stoppen, met pensioen gaan, verlaten,...
 • Afschrijven Synoniemen: devalueren, verminderen, lagere, afprijzen, laten vallen, vallen, afnemen, weigeren, verminderen, zinken, ebb, inzinking, sag, tuimelen, duik.neerkijken op, kleineren, denigreren, in diskrediet,...
 • Afschrijving Synoniemen: devaluatie, laten vallen, vallen, achteruitgang, depressie, malaise, sag, bearishness.
 • Afschrikkende Synoniemen: ontmoediging.
 • Afschuwelijk Synoniemen: afstotend, schokkend, walgelijk, verschrikkelijke, afschuwelijke, weerzinwekkend, weerzinwekkende, afschuwelijke, grim, afschuwelijk, vreselijke, gruwelijke, monsterlijke, afschuwelijke.
 • Afschuwelijke Synoniemen: afschuwelijke, vervloekt, haatdragend, verschrikkelijke, afschuwelijke, verachtelijke, vervloekten, afschuwelijke, verachtelijk, afschuwelijk, weerzinwekkende, verschrikkelijk.haatdragend,...
 • Afslag Synoniemen: uitgang, uitlaat, uitweg, deuropening, poort, avenue, vent.vertrek, afscheid, adieu, afscheid, opkomst, verlof nemen, afscheid, exodus, intrekking, pensioen, retraite, evacuatie.
 • Afsluiten Synoniemen: stilstand, beëindiging, opschorting, sluiting, stationair draaien, sluiten, halt toe te roepen, accountvergrendeling, reces, windup, geleidelijke eliminatie.
 • Afspraken Synoniemen: accessoires, uitrusting, meubilair, accouterments, aanhorigheden, hulpstukken, attributen, parafernalia.
 •