Bladeren alle Synoniemen


 • Addlepated Synoniemen: simpleminded.
 • Adel Synoniemen: grandeur, majesteit, verhevenheid, preëminentie, rang, verheerlijking, eminentie, prestige, bekendheid, stateliness, pracht, peerage, hoge geboorte, hoge station.morele vezel, moraal, heldenmoed,...
 • Adelboden Synoniemen: trekken, draai, kracht, verplaatsen, draaien, sleutelmaat, wringen, grijpen, nemen.
 • Adem Synoniemen: lucht, wind, damp, geur, broek, bladerdeeg, zucht, zucht, vleugje, wheeze, ademhaling, ademhaling, inhalatie, uitademing, aspiratie, inspiratie.
 • Adembenemend Synoniemen: spannend, te verplaatsen of te stimuleren, hart roeren, overweldigend, verbazingwekkende, prachtige, indrukwekkend, prachtig, spannend, prachtige.
 • Ademen Synoniemen: inademt, adem uit, respire, zucht, pant, bladerdeeg, zucht, piepende ademhaling, snuiven, zuigen, vestigen, inspireren, verlopen, blazen, verdrijven, uitlaat, uitstoten.manifesteren, vertonen,...
 • Ademloos Synoniemen: happend, adem, short-winded, hijgen, verstikking, piepende ademhaling, astmatische.enthousiast, fervente, avid, scherp, vurige, fervid, hartstochtelijke, ijverig, ongeduldig, angstig, opgewonden,...
 • Adempauze Synoniemen: onderbreken, breken, rusten, respijt, uitsparing, blijven, halt, letup, spell, intermezzo, pauze, time-out.
 • Adept Synoniemen: deskundige, master, professional, pro, kampioen, oude rot, probleemoplosser, genie, prodigy, expert, hot shot, champ.bekwame, opgeleide, bedreven, adroit, bevoegde, getalenteerde, begaafde,...
 • Adequaat Zijn Synoniemen: zo-zo, draaglijk, eerlijke, begaanbaar, middelmatig, sparse, middelmatig, niet zo heet, neen grote shakes.voldoende, geschikte, genoeg, ruime, goed, bevredigend, montage, doeltreffende, evenredige,...
 • Ader Synoniemen: wijze, stijl, houding, stam, geest, opmerking, draad, kwaliteit, tenor, cursus, stemming, tendens, vervreemding.
 • Aderlaten Synoniemen: bloedvergieten.
 • Adieu Synoniemen: afscheid.
 • Administratieve Synoniemen: uitvoerende, leidinggevende, toezicht, regelgevende, richtlijn, gouvernementele, gezaghebbend, bureaucratische, hiërarchische.
 • Admix Synoniemen: meng.
 • Ado Synoniemen: gedoe, taken, problemen, drukte, roer, activiteit, moeite, verwarring, verstoring, commotie, opwinding, agitatie, fluster, reilen en zeilen op.
 • Adolescent Synoniemen: jeugd.
 • Adolescentie Synoniemen: jeugd.
 • Adonis Synoniemen: god, de griekse god apollo, charmeur he-man, matinee idool, looker.
 • Adres Synoniemen: spreken als u wilt, praten, hagelstormen, groet, accost, zeggen, begroeten.richten op, concentreren op, wenden tot, wonen om, verzorgen, kijken naar, verbinden zich ertoe, deelnemen, hebben...
 • Adroit Synoniemen: bekwame, vingervlugge, vingervlugge, handig, slim, behendige, apt, bedreven, expert, lenig, kunnen slick beoefend.
 • Adulate Synoniemen: platter.
 • Adumbrate Synoniemen: stellen voor.
 • Advertentie Synoniemen: neem in acht.verwijzen.advertentie, aankondiging, aankondiging, commerciële, opbouw, promotie, puffery, poster, come-on.
 • Adverteren Synoniemen: publiceren, verkondigen, kondigen, uitgezonden, tout, verkopen, publiceren, duwen, bevorderen, bladerdeeg, lucht, functie, opbouwen, spotlight, ballyhoo.
 • Advies Synoniemen: kennisgeving, informatie, nieuws, verslag, communique, communicatie, intelligentie, tijdingen, verlichting.conclusie, vonnis, raming, evaluatie, beoordeling, weergave, idee, begrip, geloof,...
 • Adviseren Synoniemen: counsel, adviseren, begeleiden, sturen, tip uit, suggereren, vermaan, dring er bij, waarschuwen, prediken, aansporen, advocaat.
 • Adviseren Van Synoniemen: kennis, kennis, verlichten, in kennis worden gesteld, manen, vertrouwd, bekend maken, vertellen, verzenden word, instrueren, communiceren, staat, verklaren.
 • Advisering Synoniemen: overweging.
 • Adviseur Synoniemen: counselor, gids, mentor, goeroe, leraar, instructeur, directeur, docent, consultant, piloot, vademecum.
 • Advocaat Synoniemen: advocaat, advocaat, advocaat, advocaat, jurist, advocaat, advocaat, raadgever, legist, officier van justitie, cellulofiel, mondstuk.advocaat, advocaat, advocaat, adviseur, advocaat,...
 • Aegis Synoniemen: auspiciën, sponsoring, mecenaat, support, back-ups maken, belangenbehartiging, gunst, voogdij, bescherming, goedkeuring, vleugel, banner.
 • Af En Toe Synoniemen: soms, nu en dan, met tussenpozen, sporadisch, zelden, fitfully, soms, terloops, onregelmatig, regelmatig, eens in een tijdje.intermitterende, zeldzaam, onregelmatige, sporadische, toevallige, casual,...
 • Af Te Bakenen Synoniemen: portretteren, verbeelden, contour, limn, beschrijven, opgeven, detail, karakteriseren, schets.overzicht, traceren, silhouet, tekenen, pen, limn, diagram, definiëren, ontwerp, blauwdruk.
 • Af Te Dwingen Synoniemen: dwingen, opleggen, vereisen, exacte, verplichten, beperken, volhardend, dwingen, noodzakelijk maken, druk op, uit te voeren, uit te voeren.
 •