Bladeren alle Synoniemen

 • Afstaan Synoniemen: lamleggen.opleveren, geven, overgeven, overhandigen, overdracht, afstand, aftreden, informatieverstrekkers geval, geven, capituleren, toegeven.geven, verlaten, abjure, afstaan, verlaten, afzien,...
 • Afstammeling Synoniemen: nakomelingen, zoon, dochter, kind, nakomelingen, nageslacht, erfgenaam, erfgename, uitloper, afgeleide, bijproduct, gevolg, resultaat, uitgroei, resultaat, product, effect.
 • Afstand Synoniemen: afwijzing, disclaimer, afwijzing, verlatinghe, forswearing, afstaan, stopzetting, ontslag, zelfverloochening, afwijzing, troonsafstand, ontgoocheling, weigering, opheffing, uitzetting.ruimte, lengte,...
 • Afstandelijk Synoniemen: afstandelijk.verre, verbiedt, afstandelijk, cool, gereserveerde, onvriendelijke, afstandelijk, externe, enweekdieren, formele, kille, zetmeelrijke, critisch, vrijstaand, onverschillig,...
 • Afstandsbediening Synoniemen: vaag, subtiele, vage, lichte, kleine, magere, onduidelijk, onwaarschijnlijke, onwaarschijnlijk, minimal, beperkte, onzichtbare, slank, slanke.verre, verre, afgelegen, achterland, verre, afgelegen,...
 • Afstappen Synoniemen: samenvouwen, vallen in bodemdaling, crash, verdeling, rock val, aardverschuiving, implosie.
 • Afstemmen Synoniemen: melodie, lucht, refrein, lied, stam, aria, thema, lilt, motif, ditty, carol, descant.harmoniseren.concord, overeenkomst, harmonie, overeenstemming, concert, unison, overeenstemming, overeenkomstig,...
 • Afstoten Synoniemen: ontnemen, zult, verwijderen, strippen, confisqueren, onteigenen, debar.
 • Afstotend Synoniemen: afstotend.verbieden, ontmoedigend, afstandelijk, sobere, snobistisch, onvriendelijke, ongevoelig, verre, koude, ijzige, externe, afstandelijk, niet reageert, afstotend.weerzinwekkend, afstotend,...
 • Afstuderen Synoniemen: aanvang, passeren, promotie, certificering, promotie, inleiding, doop.kalibratie, sortering, arcering, gradatie, geklasseerd.
 • Aftereffect Synoniemen: effect.
 • Aftermath Synoniemen: gevolg, resultaat, resultaat, aftereffect, resultaat, einde, vervolg, beloning, finale, ontknoping, uitbetaling.
 • Aftocht Synoniemen: retraite, vlucht, stormloop, paniek, intrekking, evacuatie, exodus, recessie, repulse, omkering, afwijzen, tegenslag, instorting, nederlaag, debacle, val, ruïne, janboel.verslaan, vanquish,...
 • Aftrap Synoniemen: beginnen, beginnen, bedankje, opening, begin, aanvang.
 • Aftrek Synoniemen: gevolgtrekking, sluiting, veronderstelling, afleiding, vermoeden, analyse, interpretatie, zoeken, veronderstelling, begrip, redeneren, berekening, verrekening, begrip.
 • Aftrekken Synoniemen: aftrekken, verminderen, weg te nemen, verminderen, verwijderen, korting, beperken, verkorten, pare beneden, elimineren, bezuinigen.
 • Afval Synoniemen: prullenbak, weigeren, afval, puin, nest, puin, schroot, junk, rommel, stof, vuilnis, leavings, bostel (brouwerijafval).onzin, onzin, bosch, trumpery, stapelbed, onzin, falderal, malarkey, onzin,...
 • Afvallige Synoniemen: ketter, verrader, renegade, overloper, recreant, bolter, anglicaanse, dissident, revisionistische.
 • Afvalstoffen Synoniemen: bederf, kladjes, resten, puin, detritus, puin, bostel (brouwerijafval), teruggooi, resten, kaf, leavings, morsen.uitwerpselen, uitwerpselen, urine, ontlasting, ontlasting, uitwerpselen.consumeren,...
 • Afvoer Synoniemen: trekken uit, tik, pomp uit, sifon af, sluizen, melk, aansnijden, decanteren, kwijting, vrijgeven, trekken, verwijderen, doorschakelen.leeg, uitlaat, uitputten, besteden, afbreken,...
 • Afweging Synoniemen: handel.compromis.opheffen, evenwicht, gecompenseerd, overeenkomen met, uit te wisselen, tegenwicht, compenseren, compenserende, te elimineren.
 • Afwenden Synoniemen: afweren, voorkomen, beteugelen, belemmeren, onderscheppen, floret, af te weren, weren, parry, in de weg, blijven, blokkeren, voorkomen, onttrekken.
 • Afweren Synoniemen: parry, afwenden, weren, floret, af te weren, af te wenden, repulse, dwarsbomen, af te schrikken, voorkomen, in de weg, voorkomen, afbuigen, blokkeren, controleer.
 • Afwerking Synoniemen: pools, elegantie, teelt, verfijning, perfectie, volledigheid, evenwicht, suavity, stedelijkheid, savoir-faire, fokken, fatsoen, nemen.conclusie, einde, beëindiging, voltooiing, sluiten, stopzetten,...
 • Afwezig Is Synoniemen: bezig, onrustig, onoplettende, absentminded, geabstraheerde, uit in ruimte, dagdromen, zich niet bewust van, niet op de hoogte, uit het afgestemd uit.truant, ontbreekt, elders, weg, verdwenen, niet...
 • Afwijken Synoniemen: verschillen.verlaten, gaan, stoppen, verlaten, verlaten, trekken, verdwijnen, verdwijnen, wijken, met pensioen gaan, kunt u zich terugtrekken, ontsnappen, ontruimen, licht uit.kleineren.afwijken,...
 • Afwijkende Synoniemen: abnormale.kleinerende, deprecatory, kleinerende, derogative, schadelijk, lasterlijke, minachtende, lasterlijk, onflatteuze, schadelijke, discrediting, calumnious, vernederende, kwetsend, schadelijk.
 • Afwijking Synoniemen: divergentie.
 • Afzien Synoniemen: distribueren, pakken, parcel uit, toewijzen, award, mete, delen, dole, toe te wijzen, toewijzen, verdelen, verdelen.
 • Afzien Van Synoniemen: doen zonder, geven, afzien, afzien, weglaten, gereserveerd, schorten, afzien van, onthouden, sparen, verdraagzaam.geven, doen zonder, afzien, afzien, verbeurd, overgeven, afzien, schuwen, verlaten,...
 • Afzijdig Synoniemen: vervreemd.
 • Afzonderen Synoniemen: isoleren.
 • Afzondering Synoniemen: eenzaamheid, pensioen, privacy, isolatie, sekwester, scheiding, quarantaine, opsluiting, intrekking, verwijdering, afgelegen, onbeschikbaarheid, verhulling, ballingschap.
 • Afzonderlijke Synoniemen: isoleren, scheiden, stofdicht, filteren, scherm, elimineren, ruiming, selecteer, gereserveerd, uitzoeken, uitsluiten, abstract.verdelen, komen tussen afbakening, onderscheiden, partitioneren,...
 • Afzwakken Synoniemen: tornen.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>