Bladeren alle Synoniemen

 • Afstaan Synoniemen: geven, verlaten, abjure, afstaan, verlaten, afzien, wijzen, terug, afgevallen, indienen, overgave, met pensioen gaan, abdicate, vervliegt, afzien, laten vallen.opleveren, geven, overgeven,...
 • Afstammeling Synoniemen: nakomelingen, zoon, dochter, kind, nakomelingen, nageslacht, erfgenaam, erfgename, uitloper, afgeleide, bijproduct, gevolg, resultaat, uitgroei, resultaat, product, effect.
 • Afstand Synoniemen: ruimte, lengte, omvang, verwijderen, farness, span, bereik, bereik, stretch, verwijderen, kloof, interval, periode, marge, komen te vervallen.afwijzing, disclaimer, afwijzing, verlatinghe,...
 • Afstandelijk Synoniemen: verre, verbiedt, afstandelijk, cool, gereserveerde, onvriendelijke, afstandelijk, externe, enweekdieren, formele, kille, zetmeelrijke, critisch, vrijstaand, onverschillig,...
 • Afstandsbediening Synoniemen: die geen verband houden, scheiden, buitenlandse, irrelevant, los van elkaar, vergezocht, vreemde uit doel, niet-materiële, vreemdeling, uiteenlopende, onverenigbaar, verre.prehistorische, oude,...
 • Afstappen Synoniemen: samenvouwen, vallen in bodemdaling, crash, verdeling, rock val, aardverschuiving, implosie.
 • Afstemmen Synoniemen: harmoniseren.aanpak, houding, stemming, wijze, modus, houding, gedachten, gedrag, advies.concord, overeenkomst, harmonie, overeenstemming, concert, unison, overeenstemming, overeenkomstig, sympathie,...
 • Afstoten Synoniemen: ontnemen, zult, verwijderen, strippen, confisqueren, onteigenen, debar.
 • Afstotend Synoniemen: verbieden, ontmoedigend, afstandelijk, sobere, snobistisch, onvriendelijke, ongevoelig, verre, koude, ijzige, externe, afstandelijk, niet reageert, afstotend.afstotend, walgelijk, misselijkmakend,...
 • Afstuderen Synoniemen: kalibratie, sortering, arcering, gradatie, geklasseerd.aanvang, passeren, promotie, certificering, promotie, inleiding, doop.
 • Aftereffect Synoniemen: effect.
 • Aftermath Synoniemen: gevolg, resultaat, resultaat, aftereffect, resultaat, einde, vervolg, beloning, finale, ontknoping, uitbetaling.
 • Aftocht Synoniemen: retraite, vlucht, stormloop, paniek, intrekking, evacuatie, exodus, recessie, repulse, omkering, afwijzen, tegenslag, instorting, nederlaag, debacle, val, ruïne, janboel.wortel.verslaan, vanquish,...
 • Aftrap Synoniemen: beginnen, beginnen, bedankje, opening, begin, aanvang.
 • Aftrek Synoniemen: gevolgtrekking, sluiting, veronderstelling, afleiding, vermoeden, analyse, interpretatie, zoeken, veronderstelling, begrip, redeneren, berekening, verrekening, begrip.
 • Aftrekken Synoniemen: aftrekken, verminderen, weg te nemen, verminderen, verwijderen, korting, beperken, verkorten, pare beneden, elimineren, bezuinigen.
 • Afval Synoniemen: weigeren, prullenbak, onzin, puin, afval, vuil, nest, schroot, dreck, spoeling, schuim, teruggooi, leavings, geplateerde.prullenbak, weigeren, afval, puin, nest, puin, schroot, junk, rommel, stof,...
 • Afvallige Synoniemen: ketter, verrader, renegade, overloper, recreant, bolter, anglicaanse, dissident, revisionistische.
 • Afvalstoffen Synoniemen: verspillen, verdrijven, kwistig, verstrooien, misspend, misbruik, verkwisten, kleinigheid, weggooien, doorlopen, voorbij laten gaan, missen, verliezen.bederf, kladjes, resten, puin, detritus, puin,...
 • Afvoer Synoniemen: trekken uit, tik, pomp uit, sifon af, sluizen, melk, aansnijden, decanteren, kwijting, vrijgeven, trekken, verwijderen, doorschakelen.leeg, uitlaat, uitputten, besteden, afbreken,...
 • Afweging Synoniemen: opheffen, evenwicht, gecompenseerd, overeenkomen met, uit te wisselen, tegenwicht, compenseren, compenserende, te elimineren.handel.compromis.
 • Afwenden Synoniemen: afweren, voorkomen, beteugelen, belemmeren, onderscheppen, floret, af te weren, weren, parry, in de weg, blijven, blokkeren, voorkomen, onttrekken.
 • Afweren Synoniemen: parry, afwenden, weren, floret, af te weren, af te wenden, repulse, dwarsbomen, af te schrikken, voorkomen, in de weg, voorkomen, afbuigen, blokkeren, controleer.
 • Afwerking Synoniemen: uitputten, uitlaat, afbreken, vervreemden, consumeren, leeg, drain, pools af.voltooien, sluiten, beëindigen, beëindigen, sluiten, ophouden, stop, bereiken, kwijting, stop te zetten, ophouden,...
 • Afwezig Is Synoniemen: bezig, onrustig, onoplettende, absentminded, geabstraheerde, uit in ruimte, dagdromen, zich niet bewust van, niet op de hoogte, uit het afgestemd uit.truant, ontbreekt, elders, weg, verdwenen, niet...
 • Afwijken Synoniemen: verlaten, gaan, stoppen, verlaten, verlaten, trekken, verdwijnen, verdwijnen, wijken, met pensioen gaan, kunt u zich terugtrekken, ontsnappen, ontruimen, licht uit.afwijken, verschillen, uitwijken,...
 • Afwijkende Synoniemen: kleinerende, deprecatory, kleinerende, derogative, schadelijk, lasterlijke, minachtende, lasterlijk, onflatteuze, schadelijke, discrediting, calumnious, vernederende, kwetsend, schadelijk.abnormale.
 • Afwijking Synoniemen: divergentie.
 • Afzien Synoniemen: distribueren, pakken, parcel uit, toewijzen, award, mete, delen, dole, toe te wijzen, toewijzen, verdelen, verdelen.
 • Afzien Van Synoniemen: doen zonder, geven, afzien, afzien, weglaten, gereserveerd, schorten, afzien van, onthouden, sparen, verdraagzaam.afzien van, kwijtschelding, vervliegt, abjure, afzien, neerzetten, wijzen, opbrengst,...
 • Afzijdig Synoniemen: vervreemd.
 • Afzonderen Synoniemen: isoleren.
 • Afzondering Synoniemen: eenzaamheid, pensioen, privacy, isolatie, sekwester, scheiding, quarantaine, opsluiting, intrekking, verwijdering, afgelegen, onbeschikbaarheid, verhulling, ballingschap.
 • Afzonderlijke Synoniemen: sever, snijden, scheuren, datgene, breken, verbreken, loskoppelen, deel, meld, disunite, klieven, echtscheiding, splitsen, distantiëren, unyoke, rive, fragment, scheuren, los.isoleren, scheiden,...
 • Afzwakken Synoniemen: tornen.
 •  

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>