Bladeren alle Antoniemen


 • Bedoeling Antoniemen: afgeleid, zwerven, dolende, doublures, achteloos.
 • Bedraggled Antoniemen: schoon, droog, nette, dapper, scherp en goed verzorgd.
 • Bedreigen Antoniemen: beschermen, verdedigen, bemoedigen, verstouten, geruststellen, stilte.
 • Bedreiging Vormt Antoniemen: geruststelling, bescherming, bevrijding, troost, aanmoediging.
 • Bedreigt Antoniemen: gunstig, geruststellend, bemoedigend, helder, veelbelovende, lulling.
 • Bedreven Antoniemen: geknoei, incompetent, inefficiënt, onhandig, groen.onwetend, onervaren, ongeschoolden, groen, onbekend.
 • Bedriegen Antoniemen: saai, saai, saai, oninteressant, onaantrekkelijk, ontmoedigend.
 • Bedrieglijke Antoniemen: eerlijk, waarheidsgetrouw, eenvoudig, open, candid, vastberaden op te komen.
 • Bedrijf Antoniemen: unstable, fluctuerende, wankel, drift, mercurial.besluiteloos, besluiteloos, onzeker, zwak, aarzeling, teruggang.
 • Bedrock Antoniemen: superficialities, nonessentials, extra's.boven, apex, koepel, pinnacle.
 • Bedroefd Antoniemen: vrolijke, gelukkig, opgetogen, blij, omhoog.
 • Bedroevend Antoniemen: blij, zelfingenomen, zelfgenoegzaamheid, zelfvoldaan, zelfgenoegzaam, uitdagend.
 • Bedrog Antoniemen: waarheid, feit, authenticiteit, realiteit, actualiteit, nauwkeurigheid.eerlijkheid, waarheid, nauwkeurigheid, rechtlijnigheid, openheid, oprechtheid, echtheidscertificaat.eerlijkheid, eerlijkheid,...
 • Bedwelmen Antoniemen: prozaïsche, gewone, alledaagse, saaie, saai, routine.
 • Beëindigen Antoniemen: beginnen, beginnen, introduceren, inluiden, openen.
 • Beëindiging Antoniemen: begin, beginnen, openen.
 • Beestachtig Antoniemen: humaan, beschaafde, verfijnde, doordachte, attent, warmhartige, sympathiek.aangenaam, aangenaam, prettig, prima, grote, zwellen.menselijke, humaan, welwillende, medelevend, zacht.
 • Beetje Antoniemen: veel, veel, veel, overvloed, overdaad, massa's.
 • Beetje Bij Beetje Antoniemen: plotseling, abrupt, haastig, onmiddellijk, onverwacht, allemaal tegelijk.
 • Befriend Antoniemen: vermijd, shun, afkeer, woestijn, deel bedrijf.
 • Befuddle Antoniemen: rechtzetten, ruimen, sober, brengen op de zintuigen.
 • Begaanbaar Antoniemen: uitzonderlijke, buitengewone, overtreffende trap, enkelvoud, superior, onvergelijkbaar.
 • Begeren Antoniemen: afstaan, zweren, verwerpen, vervliegt, verzaken.
 • Begerig Antoniemen: gul, onzelfzuchtige, liberale, charitatieve, welwillende.
 • Begin Antoniemen: einde, sluiting, afwerking, voleinding, finale.finale, sluiten, sluiten, sluiting, afwerking, einde.
 • Beginnen Antoniemen: ophouden, stoppen, af te breken, stoppen, stoppen, ophouden.uitstappen, land, aankwamen, zet.sluiten, stoppen, vervagen, afnemen, sterven, beëindigen, voltooien.
 • Beginner Antoniemen: oude rot, deskundige, master, autoriteit, veteraan, specialist.veteraan, oude rot, master, expert, autoriteit.
 • Begrafenis Antoniemen: opgraving, disinterment.
 • Begraven Antoniemen: bloot, openbaar maken, onthullen, onthullen, air.
 • Begrepen Antoniemen: dubieuze, twijfelachtig, betwistbaar, onzeker.
 • Begrijpelijke Antoniemen: ondoorgrondelijke, puzzelen, onbegrijpelijke, duistere, dubbelzinnig, onleesbaar.
 • Begrijpen Antoniemen: verliezen, verliezen, gratis, neerzetten, geef, laten gaan.uitsluiten, weglaten, behalve, verwerpen, bar.
 • Begrime Antoniemen: schoon, reinigen, wassen, wassen, frissen.
 • Begrip Antoniemen: domheid, dichtheid, uitlating, dwaasheid, saaiheid.ernst, hardheid, wreedheid, antipathie, onmenselijkheid.
 • Begrippenpaar Antoniemen: belemmering, belemmering, struikelblok, belemmering.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>