Bladeren alle Antoniemen


 • Anomalie Antoniemen: overeenstemming, regelmatigheid, normaliteit, consistentie.
 • Anonieme Antoniemen: ondertekend, gecrediteerd, toegeschreven, beroemde, bekende.
 • Antagonisme Antoniemen: vriendschap, goede wil, overeenstemming, harmonie, overeenkomst.
 • Antagonist Antoniemen: bondgenoot, vriend, aanhanger, helper.
 • Antagonistische Antoniemen: ondersteunende, sympathiek, compatibel, harmonieuze.
 • Antecedent Antoniemen: posterior, later, volgende, volgende, volgende, laatste, daaruit voortvloeiende.
 • Antic Antoniemen: ernstig, waardig, sober, bezadigd.
 • Antipathie Antoniemen: genegenheid, wens, attractie, liefde, beroep.
 • Antiseptische Antoniemen: septische, geïnfecteerde, verrot, besmet.
 • Antisociale Antoniemen: volgzaam, hanteerbare, bereid, coöperatie.gezellig, genial, open, vriendelijk, clubbable.
 • Antwoord Antoniemen: vraag, onderzoek, query, quiz.vragen, vragen, vragen, opvragen, vraag, quiz.
 • Apathie Antoniemen: sympathie, emotie, gevoel, passie, warmte, geest, enthousiasme, ardor.
 • Apathisch Antoniemen: betrokken, zorgzaam, emotionele, betrokken, sympathiek, verplaatste, gevoelige, alert.
 • Apex Antoniemen: bodem, nadir, diepte, lage.
 • Aplomb Antoniemen: nervositeit, zelftwijfel, instabiliteit, prikkelbaarheid, edginess.
 • Apocriefe Antoniemen: feitelijke, geverifieerde, echte, geverifieerd, gedocumenteerde, gezaghebbend, met redenen omkleed.
 • Apologetische Antoniemen: berouw, unremorseful, un-regenerate, uitdagend, brutale.
 • Apostasie Antoniemen: loyaliteit, orthodoxie, trouw, standvastigheid.
 • Applaus Antoniemen: opzegging, afwijzing, afkeuring, veroordeling, kritiek, apple polijstmachine slang vleier.
 • Apropos Antoniemen: irrelevant, ongepast, ongeschikt, naast het punt.
 • Apt Antoniemen: ongeschikt, ongepast, irrelevant, ongeschikt.ongeschikt, traag, moeilijk, uneducable.
 • Arcane Antoniemen: expliciete, duidelijk, voor de hand liggende, openbare, duidelijke, open, duidelijke, begrijpelijke.
 • Archaïsche Antoniemen: moderne, recente, actuele, nieuwe, actuele, voguish, modieus.
 • Archetype Antoniemen: kopiëren, imitatie, replica, exemplaar.
 • Arctische Antoniemen: warm, gematigde, milde, zomerse, tropical, verzengende, warm.
 • Ardennen Antoniemen: contract, krimpen, laten leeglopen, verschrompelen, verkommeren.holte, deuk, inspringing, duik, gat.
 • Ardor Antoniemen: apathie, koelte, onverschilligheid, terughoudendheid, torpor.
 • Argument Antoniemen: overeenkomst, overeenstemming, concord, harmonie, eenparigheid van stemmen.
 • Argumentatieve Antoniemen: verzoenende, compatibel, hanteerbare, vatbaar.
 • Arid Antoniemen: spannend, spirited fascinerend, levendig.vochtige, vochtige, regenachtige, natte, vochtige, vruchtbare, rijk, weelderige.
 • Aristocraat Antoniemen: plebejer, proletariër, boer, gewone burger.
 • Aristocratie Antoniemen: doorsnede.proletariaat, werken klasse, burgerij, boeren, folk, massa's, hoi polloi, gespuis, riffraff, uitschot van de aarde.
 • Armen Antoniemen: benijdenswaardige, gelukkig, gelukkig, gelukkig.uitstekend, superieure, voldoende, voldoende, ruime, goed, waardig.rijke, rijke, rijke, welvarende, welgesteld, flush, oplosmiddelen, well-to-do,...
 • Armoede Antoniemen: overvloed, volkomenheid, bounty, geschiktheid, toereikendheid, ampleness, rijkdom.rijkdom, vruchtbaarheid, fantasie, creativiteit.rijkdom, rijkdom, welvaart, luxe, weelde.
 • Aromatische Antoniemen: noisome, onwelriekend, hem, rangschikking, vals.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>