Bladeren alle Antoniemen


 • Bestrijding Antoniemen: vrede, harmonie, samenwerking, teamwerk, ontspanning, overeenkomst, synergie.
 • Bestudeerd Antoniemen: onberaamde, spontane, natuurlijke, vuist, impulsief, onbewaakte, instinctieve.
 • Betaald Antoniemen: onrendabel, dwaling, ongewenst, onproductieve, ondankbare.
 • Beter Antoniemen: slechter, armere, inferieur, mindere, tweederangs.
 • Beter Uitschakelen Antoniemen: slechter, armere, needier, kansarmen, kansarme, tussen prep, mid, temidden van, onder, betwixt, halverwege, op weg naar midway.
 • Beteugelen Antoniemen: stimuleren, verder bevorderen, help, hulp, helpen.incite, wekken, aanzetten tot, aanhitsen, aanmoedigen, bevorderen.
 • Beteuterd Antoniemen: gelukkig, vrolijke, blij, tevreden, blij.
 • Beton Antoniemen: gossamer, onregelmatige, zachte, doorschijnende.imaginaire, niet-materiële, immateriële.abstracte, algemene, vaag.
 • Betrekking Hebben Antoniemen: scheiden, verbinding verbreken, isoleren, apart gezet.
 • Betreuren Antoniemen: vieren, verheugen, exult.
 • Betreurenswaardig Antoniemen: gelukkig, gelukkig, gelukkig, gunstig, gelukkige.
 • Betreurenswaardige Antoniemen: gelukkig, gelukkig, gelukkige, aangenaam, juichende, verheugend, aangenaam.gelukkig, bemoedigend, vrolijke, vrolijke, bevredigend, gelukkig.
 • Betrokken Antoniemen: eenvoudige, vereenvoudigde, ongecompliceerde, elementaire, eenvoudig.gedissocieerde, gescheiden, gratis, bevrijd.vrije, duidelijk, schoon, onschuldig.nonchalant, ontspannen, onverschillig, rustige,...
 • Betrokken Zijn Antoniemen: gratis, beschikbaar, in het algemeen, op vrijheid, niet-actief.
 • Betrouwbaar Antoniemen: dubieuze, schaduwrijke, twijfelachtig, glad, krom.
 • Betrouwbaar Zijn Antoniemen: grillige, twijfelachtig, onverantwoordelijk, grillige, permanent.
 • Betrouwbare Antoniemen: veranderlijk, variabele, mercurial, onbetrouwbaar, unstable, wankel, onbetrouwbaar.
 • Betutteling Antoniemen: tolerant, soepel, toegeeflijk, inschikkelijk, easygoing, genereus.
 • Betwistbaar Antoniemen: stille oceaan, rustige, kalme, easygoing, vreedzame, tegemoet te komen aan.
 • Beurs Antoniemen: bewolkt, stormachtige, slecht, vuil, lelijk, smerige, ill-favored, vals.gedeeltelijke, bevooroordeelde, partijdige, onverdraagzame.
 • Beveel Antoniemen: motie van afkeuring, in diskrediet, veroordelen, in diskrediet te brengen, aan de kaak stellen, afkeuren.
 • Beveiligen Antoniemen: verlaten, woestijn, verzaken.
 • Beven Antoniemen: versterken, aanmoedigen, versterken, zenuw, stalen.
 • Bevestigd Antoniemen: groen, ongewone, nieuwe.
 • Bevestigen Antoniemen: teniet, omver te werpen, verzwakken, tegenspreken, versplinteren.weigeren, tegenspreken, weerleggen.void, annuleren, nietig te verklaren.veto, teniet, ontkennen.
 • Bevestigend Antoniemen: negatieve situatie, negating, tegenstrijdig.
 • Bevestiging Antoniemen: tegenstrijdigheid, weerlegging, ontkenning.interdictie, veto, verbod.
 • Bevochtig Antoniemen: droog, parch, ontvochtigen.
 • Bevoegde Antoniemen: ontoereikend, ontbreekt, tekort, korte.incompetent, onbeholpen, ongeschoolde, ondeskundige.
 • Bevoegde Rechter Antoniemen: shun, uitgesteld, afwenden, stompe, negeert.
 • Bevoegdheid Vallen Antoniemen: incompetentie, onvermogen, onbekwaamheid, insufficiëntie, ontoereikendheid, ontbreken, tekortkoming.
 • Bevolkte Antoniemen: sparse, verspreide, vacant, onder bevolkt.
 • Bevoordeeld Antoniemen: het nadeel, kansarme, kwetsbare, zwakke, verwaarloosde, jammer.
 • Bevoorrechte Antoniemen: kansarmen, kansarmen, machteloos, uitgebuite, vertrapten, achtergestelde.
 • Bevorderen Antoniemen: verwaarlozing, ontmoedigen, verhongeren, belemmeren, negeren, verlaten, frustreren.veroordelen, aan de kaak stellen, afkeuren, bekritiseren, vernietigen.ontmoedigen, uitschakelen, immobiliseren,...
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>