Bladeren alle Antoniemen


 • Accommodatie Antoniemen: slechte dienst, ongemak, belemmering, nadeel.stijfheid, starheid, koppigheid.
 • Accretie Antoniemen: vermindering, krimp, verlies, vermindering, vermindering, verkleinen.
 • Accumuleren Antoniemen: get rid van, besteden, gooien, weg te geven, distribueren, verdrijven.
 • Achtbare Antoniemen: gestorvene, godslasterlijk, oneerbiedig, beledigend, profane.
 • Achteloos Antoniemen: nette, nauwkeurige, voorzichtig, exacte, accurate.verstandig, voorzichtig zijn, op hun hoede, voorzichtig, attente.
 • Achter Antoniemen: in de toekomst zal, in tijd te komen.aan de voorzijde, frontward, toekomen.
 • Achterblijven Antoniemen: verve, promptheid, ijver, enthousiasme, samenwerking, ardor, ijver.
 • Achterhaalde Antoniemen: gangmaker, iconoclast, radicale, swinger.
 • Achterste Antoniemen: voorzijde, vooral, toonaangevende, eerste, primaire.
 • Achteruit Antoniemen: vooruit, vet, agressief, zelfbewuste, profileren, brutale.vroegrijp, geavanceerde, snelle, lichte, boven het gemiddelde.
 • Achtervolgd Antoniemen: besluiteloos, besluiteloos, ambivalent, onzeker.
 • Achterwaartse Richting Antoniemen: voorzijde, vooruit, leidt, voorgrond, vooraf, ten eerste, voorste.niveau, neerzetten, vast, laat vallen, lager.
 • Achting Antoniemen: minachting, minachting, minachting, gebrek aan respect, spot, spot.minachting, uitlachen, minachting, bespotten, beledigen, kleineren, zette, dishonor.
 • Acme Antoniemen: bottom, nadir, basis.
 • Acquit Antoniemen: veroordelen, veroordelen, doom.belasten, zadel, terneerdrukken.
 • Actief Antoniemen: aansprakelijkheid, handicap, nadeel, nadeel.
 • Actief Zijn Antoniemen: rustig, rustig, dood, slapende, in slaap.inert, traag, slaperig, logie, flegmatisch, traag.nonchalant, vrijstaand, afzijdig, losgemaakt, niet-doorgevoerde, degage.
 • Activeer Antoniemen: immobiliseren, verlammen, dead, verzwakken, controleren, stoppen.
 • Activisme Antoniemen: traagheid, terugtrekking, lethargie, passiviteit, detachement, hek-vergadering.
 • Activist Antoniemen: neutraal, hek-sitter.
 • Activiteit Antoniemen: rust, stilte, rust, stilte, rust.inactiviteit, immobiliteit, torpor, stasis, traagheid, toestand van verdoving.
 • Actuate Antoniemen: ontmoedigen, ontmoedigen, beperken, hinderen, blokkeren.
 • Acute Antoniemen: mild, onbelangrijk, oppervlakkig.saai, dom, niet op de hoogte, ongevoelig, blind.
 • Adamant Antoniemen: zacht, plooibaar, fragiele, breekbare.opvang, opbrengst, flexibele, besluiteloos.
 • Adel Antoniemen: gemeenheid, immoraliteit, lafheid, vn-betrouwbaarheid.nederigheid, duisternis, eenvoud, onbeduidendheid.
 • Ademloos Antoniemen: lusteloos, lome, lethargische, spiritless, onverschillig, verveeld.
 • Adept Antoniemen: ongeschoolde, onbeholpen, incompetent, onhandig, onhandig, klutzy.beginner, beginner, neophyte, bungler, amateur, klutz.
 • Adequaat Zijn Antoniemen: onvoldoende, hieronder, ontoereikend is, willen, substandaardschepen, onder de maat.
 • Ado Antoniemen: vrede, rustig, kalm, inactiviteit, apathie.
 • Adroit Antoniemen: onbeholpen, onhandig onhandig, incompetent, alle duimen, klutzy.
 • Advocaat Antoniemen: tegenstander, criticus, vijandelijke, tegenstander.verzetten, ontmoedigen, teller, bestrijden.
 • Af En Toe Antoniemen: voortdurend, vaak, vaak, continu, voortdurend, regelmatig.regelmatige, frequente, zeker, bepaalde, systematische, geplande.
 • Af Te Schaffen Antoniemen: stellen, bouwen, maken, inluiden, instituut.
 • Af Te Weren Antoniemen: alsjeblieft, trekken, bevredigen.aanvaarden, goed te keuren, aanmoedigen.
 • Afbreken Antoniemen: bouwen, bouwen, bouwen, renoveren.vullen, verhogen, vergroten, vullen, toevoegen, verrijken.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>