Bladeren alle Antoniemen


 • Bergachtig Antoniemen: flat, laag, niveau, ongebroken.
 • Berispen Antoniemen: goedkeuring, lof, bijval, applaus, lofrede.goed te keuren, toejuichen, roemen, eulogize, loven.
 • Berisping Antoniemen: goedkeuring, goedkeuring, lof, lof.goedkeuren, goedkeuren, toejuichen, loven, complimenteren.
 • Berm Antoniemen: nette, trim, netjes, ordelijk, goed onderhouden, spar.
 • Beroemde Antoniemen: duistere, onbekende, bescheiden, verborgen, aftredende, onuitgesproken.
 • Berooid Antoniemen: rijke, rijke, welvarende, rijke, welvarende.goed af, rijke, rijke, flush, geladen, welgesteld.volledige, vol, overvloedig, well-supplied, overvloedig.
 • Berouwvol Antoniemen: berouw, irreclaimable, gehard, onboetvaardig, verhard.zelfingenomen, zelfingenomen, onbezorgde, zelfvoldane.
 • Berserk Antoniemen: rust, gecontroleerde, rationele, redelijke, op zichzelf staand, beheerste.
 • Beruchte Antoniemen: respectabele, bewonderenswaardig, ramen, high-principled, nauwgezet.gewaardeerd, eervolle, nobele, deugdzaam, vereerd, niet is beschadigd, gerenommeerde.de juiste, fatsoenlijke, respectabele, juiste,...
 • Beschaafde Antoniemen: savage, brute, achteruit, wild, grof, onverlichte, provinciale.
 • Beschaamd Antoniemen: trots, opschepperig, brutale, schaamteloze, schaamteloze, onbeschaamd.
 • Beschamend Antoniemen: eervolle, respectabele, gerenommeerde, ramen.
 • Beschamende Antoniemen: aangename, verheugend, aangenaam, vriendelijk, welwillend, gul.
 • Beschaving Antoniemen: wreedheid, achterstand, wildernis, duisternis, barbarousness, onwetendheid.
 • Bescheiden Antoniemen: pretentieus, arrogant, bumptious, verwaande, aanmatigend, opdringerig.buitensporige, grand, onbeperkt, imposante, pretentieus.vet, flamboyant, zelf-belangrijk, ijdele, trots, schaamteloze.arrogant,...
 • Bescheidenheid Antoniemen: ijdelheid, trots, assertiviteit, pretentie, ambitie.laakbaar gedrag, onbescheidenheid, schaamteloosheid, wellust, wantonness.
 • Bescherming Antoniemen: kwetsbaarheid, blootstelling, gevaar, vernietiging.
 • Beschikbaar Zijn Antoniemen: niet beschikbaar, ontoegankelijk, gebonden, bevroren.
 • Beschimmeld Antoniemen: vers, nieuw, helder, sprankelend, bloeiende.
 • Beschimpen Antoniemen: loven, roemen, eulogize, acclaim.
 • Beschouwen Antoniemen: lichtzinnigheid, onoplettendheid, nonchalant, verwaarlozing.minachting, minachting, gebrek aan respect, afkeuring, koelte.
 • Beschrijvende Antoniemen: vaag, abstract, onduidelijk, algemene, onopvallend.
 • Beslissende Antoniemen: geen uitsluitsel geven, onbelangrijk, kleine, betwistbaar, twijfelachtig, inconsequent.
 • Besloten Antoniemen: vaag, onbepaalde, onzeker, onzeker, twijfelachtig, weifelende, zwak.
 • Besluit Antoniemen: zwakte, onzekerheid, vacillation, vaagheid, belastingontduiking, in daadkracht.
 • Besluiteloos Antoniemen: overtuigend, duidelijke, definitieve, finale.vastberaden, vastberaden, opgelost, standvastig, stevige, eerst, vaste.positieve, vastberaden, un-hesitant, samenvatting.
 • Besluiten Antoniemen: waver, schipperen, kraam, brand, zoom en haw hangen.
 • Bespoedigen Antoniemen: vertragen, belemmeren, vertraging, verslappen, retard.vertragen, vertragen, langzaam, iemands voeten slepen, verslappen, rem.
 • Bespotten Antoniemen: loven, verheerlijken, roemen, aanbevelen, waarderen, waarde.
 • Bestaande Antoniemen: uitgestorven, ter ziele, verloren, verdwenen, vernietigd.
 • Bestanddeel Antoniemen: onvoorziene, extrinsieke, aanvullende, vreemdeling, externe, superadded.
 • Beste Antoniemen: verliezen, worden overtroffen, nemen van een pak slaag, bezwijken.
 • Besteed Antoniemen: levendige, energieke, dynamische, peppy, krachtig.
 • Bestemd Antoniemen: toevallige, onbedoelde, onberaamde, spontane, gelukkig.
 • Bestendigen Antoniemen: beëindigen, stop te zetten, afsluiten, beëindigen, afgesneden, doden.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>