Bladeren alle Antoniemen


 • Bevorderlijk Antoniemen: vijandig, negatieve, obstructieve, teller, belemmeren, preventieve.
 • Bevredigend Antoniemen: onbevredigend, ondermaatse, ontoereikend, teleurstellend, onvoldoende, incompetent.
 • Bevrijden Antoniemen: vangen, tot slaaf maken, immure, onderwerpen, overweldigen, opsluiten.
 • Bevrijding Antoniemen: onderwerping, gevangenschap, slavernij, slavernij, overheersing, enthrallment.
 • Bewaakt Antoniemen: onvoorzichtig, audacious, durven, frank uitgesproken, roekeloos.
 • Bewail Antoniemen: verheugen, smile, gelukkig, take joy in.
 • Bewaring Antoniemen: nalatigheid, verwaarlozing, laksheid, nalatigheid, onverschilligheid, laksheid.
 • Beweeglijkheid Antoniemen: onhandigheid, onbekwaamheid, maladroitness, onhandigheid, incompetentie, investeringsproducten.
 • Beweging Antoniemen: rust, rust, stasis, immobiliteit, traagheid.
 • Bewening Antoniemen: vreugde, gejuich, vreugde, juichen, applaus, euforie.
 • Bewering Antoniemen: ontkenning, ontkenning, disclaimer, intrekking, afwijzing, tegenstrijdigheid, afwijzing.
 • Bewezen Antoniemen: onbeproefd, ongegrond, speculatief, hypothetische, theoretische, hypothetisch, vermeende.
 • Bewijzen Antoniemen: weerleggen, controvert, weerleggen, ongeldig maken, tegenspreken.
 • Bewilder Antoniemen: verlichten, informeren, instrueren, leren.
 • Bewitching Antoniemen: saai, oninteressant, saai, onaantrekkelijk.
 • Bewolken Antoniemen: verduidelijken, verlichten, ruimen, vereenvoudigen, oplossen.
 • Bewolking Antoniemen: duidelijke, heldere, zonnige, briljante, vrolijk.
 • Bewolkt Antoniemen: vrolijke, gelukkig, onbezorgde, halcyon, glimlachend.lichte, zonnige, heldere, wolkenloze, azure.duidelijke, nauwkeurige, duidelijke, lucide, welomschreven, bepaalde.
 • Bewonder Antoniemen: een hekel, afkeuren, verachten, haat.
 • Bewonderaar Antoniemen: vrijer.
 • Bewonderenswaardig Antoniemen: verachtelijk, verachtelijke, waardeloos, betreurenswaardige, zielig.
 • Bewondering Antoniemen: minachting, minachting, gebrek aan respect, afkeuring.
 • Bewust Antoniemen: niet op de hoogte, onwetend, zich niet bewust van, onbewuste, niet geïnformeerd.
 • Bewuste Antoniemen: onbewuste, in slaap, gevoelloos, niet op de hoogte, dood.onwetende, automatische, kans, onbedoelde, onbedoelde.
 • Bewustzijn Antoniemen: gevoelloosheid, onwetendheid, impassivity, bewusteloosheid, onwetendheid.
 • Bezadigd Antoniemen: frivole, speelse, extravagante, wild, grillige, fantasievolle, vluchtig.
 • Bezetten Antoniemen: evacueren, trekken, kunt u zich terugtrekken, ontruimen, verlaten.vertrekken, stoppen, ontslag, geven, ontruimen.
 • Bezetting Antoniemen: vacature, afstaan, evacuatie, ontvolking, uitzetting, release.
 • Bezoedelen Antoniemen: helderheid, glans, heerlijkheid, eer.schitteren, glans, sparkle, helderder, verheffen.
 • Bezuinigen Antoniemen: afval, overbesteding, verspillen, verkwisten.afval, besteden, verspillen, uitstorten, kwistig.
 • Bezwaar Antoniemen: concessie, overeenkomst, aanvaarding, bevestiging, goedkeuring, overeenstemming.
 • Bezwijken Antoniemen: uithouden, aanhouden, volharden, doorstaan, blijven, voort.
 • Bias Antoniemen: onpartijdigheid, detachement, impersonality, onpartijdigheid, eerlijkheid.
 • Bibulous Antoniemen: gematigde, abstemious, gematigde, sober, op de wagen.
 • Bicker Antoniemen: eens, krijgen op, zie eye to eye, ga mee.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>