Bladeren alle Antoniemen


 • Alle Recht Antoniemen: onbevredigend, ontoereikend, onaanvaardbaar, substandaardschepen, onder de maat.gekwetst, schade, gewonden.onjuiste, verkeerd, verkeerd, onjuist, in fout.
 • Alledaags Antoniemen: stimuleren, interessante, spannende, pikante, opvallende, arresteren.
 • Alledaagse Antoniemen: buitengewone, ongewone, zeldzame, speciale.onsterfelijk, spirituele, goddelijke, eeuwige.
 • Alleen Antoniemen: bevriende, begeleid, begeleid, samen.gemeenschappelijk, alledaagse, gewone, typische, gebruikelijke, standaard.
 • Allerbelangrijkste Antoniemen: energiek, krachtig, peppy, raring om te gaan.dochteronderneming, onderliggende, secundaire, onbelangrijk, klein, klein, all-in-moe, wearied, moe, uitgeput, fagged out, besteed, frazzled, versleten,...
 • Alles In Het Werk Antoniemen: onmiddellijke, naburige, dichtstbijzijnde, volgende, aangrenzende, aangrenzende.minimale, in elk geval armste, kleinste en minimum.
 • Alles Over Antoniemen: huidige, aanhoudende, aan de gang.
 • Almacht Antoniemen: zwakheid, kwetsbaarheid, minderwaardigheid, hulpeloosheid, impotentie, machteloosheid.
 • Almachtig Antoniemen: machteloos, zwak, vergeefs, machteloos, zwak, versleten.
 • Alomtegenwoordig Antoniemen: vlekkerige, gelokaliseerde, af en toe, ongewoon, sparse, zeldzame.
 • Alomtegenwoordige Antoniemen: onbestaande, afwezig, willen, ontbreekt.
 • Altijd Antoniemen: nooit, nevermore, nooit, op geen enkel moment.
 • Altruist Antoniemen: self-server, gierigaard, scrooge, cynisch, misantroop.
 • Amateur Antoniemen: professional, deskundige, master, autoriteit, specialist, virtuoos.
 • Amateuristisch Antoniemen: professioneel, bekwaam, bevoegde, expert, gepolijst, klaar.
 • Ambitie Antoniemen: doelloosheid, aimlessness, besluiteloosheid, apathie, traagheid, luiheid.
 • Ambitieuze Antoniemen: doublures, doelloos, slaperig, nutteloos, lui, tevreden.eenvoudig, gemakkelijk, undemanding.
 • Ambivalent Antoniemen: duidelijke, vaste, opgelost, duidelijke, besloten.
 • Ambivalentie Antoniemen: bepaling, interne-minded-heid, zekerheid, besluit, zekerheid, verzekering, overtuiging.
 • Ambtenaar Antoniemen: onofficiële, twijfelachtig, onbetrouwbaar, twijfelachtig, informeel, casual.
 • Ambulante Antoniemen: geregeld, gevestigde, vaste, geworteld, stabiele, resident.
 • Amendement Antoniemen: verzwakking, verslechtering, vernedering, erosie.
 • Amity Antoniemen: vijandigheid, disharmonie, kwade wil, verdeeldheid, vijandigheid.
 • Amorf Antoniemen: gestructureerd en gevormde, gevormd, gedefinieerde, definitief.
 • Amuse Antoniemen: droeg, moe, moe, ergeren, irriteren.bedroeven, drukken.
 • Analogie Antoniemen: verschil, verschil, verschil, unlikeness.
 • Analoog Antoniemen: in tegenstelling tot, ongelijke, verschillende, uiteenlopende, ongelijksoortige.
 • Analytische Antoniemen: synthetische, geïntegreerde, holistische.
 • Anathema Antoniemen: zegen, goedkeuring, bekrachtiging, gunst.
 • Andere Antoniemen: minder, minder.zoals, zowel, soortgelijke, dezelfde.
 • Angst Antoniemen: geruststelling, kalmte, moed, onverschrokkenheid, rustig.gemak, vertrouwen, zekerheid, gelijkmoedigheid, rust, rust, veiligheid.
 • Angstig Antoniemen: rustige, veilige, ontspannen, zeker, onverschrokken, niet bang, zeker van zijn.kalm, zeker, veilige, niet bang, ontspannen, gerustgesteld.onverschillig, lauw, apathisch autoproducenten, afkerig, niet...
 • Animadversion Antoniemen: lof, goedkeuring, lof.
 • Animeren Antoniemen: doden, doven, vernietigen.temperen, ontmoedigen, controleer.
 • Animositeit Antoniemen: vriendschap, harmonie, goede wil, amity, amicability, genegenheid.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>