Bladeren alle Antoniemen


 • Aanrichten Antoniemen: verdraagzaam, hinderen, onthouden, afzien van.
 • Aansluiten Antoniemen: kampen, object, dissent, ontkennen, afwijken, verschillen.
 • Aansluiting Antoniemen: ontspannen, easygoing, lome, lustelooze, apathisch, low-key, soft-sell.
 • Aansprakelijk Is Antoniemen: onverklaarbaar, verschoonbaar, duidelijk, vrijgesteld, beschermde.onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijke, ongeschikt, veilige, vrijgesteld.
 • Aansprakelijkheid Antoniemen: vrijstelling, straffeloosheid, vrijheid, vrijstelling, voorrecht.voordeel, rand, plus, ondersteuning, hulp, helpen.
 • Aanspreekbaar Antoniemen: afstandelijk, onvriendelijke, enweekdieren, verre, koud, vijandige, afstandelijk.
 • Aanstellerij Antoniemen: authenticiteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, het echte ding, de mccoy.unaffectedness, spontaniteit, oprechtheid, eenvoud, natuurlijkheid.
 • Aanstootgevend Is Antoniemen: onberispelijk, aangenaam, aanvaardbaar, wenselijk, aangenaam, welkom.
 • Aanstotend Antoniemen: harde, raspend, schor, zacht, schokkend, jangling, rauwe.
 • Aantrekkelijk Antoniemen: onaantrekkelijk, weerzinwekkend, afstotend, onaangename, onaangename, onsmakelijk.onaantrekkelijk, afstotend, afstotend, onaantrekkelijk, lelijk, onsmakelijk.
 • Aanvaardbaar Antoniemen: substandaardschepen, onder de maat, slechte, onaanvaardbare, niet-ontvankelijk.
 • Aanval Antoniemen: loven, aanbevelen, toejuichen, verdedigen, verdedigen, kant met ondersteuning.verdedigen, af te weren, beschermen, beschermen, repulse, weerstaan.retraite, vlucht, vlucht, stormloop, recessie.
 • Aanvullende Antoniemen: eerste, essentiële, basic, grondrechten, wortel, minimum.
 • Aanzetten Antoniemen: beperken, temperen, af te schrikken, ontmoedigen, ontmoedigen.
 • Aanzienlijke Antoniemen: arme, behoeftige, verarmde, geknepen, berooid.futiele, minuscuul, schaars, kleine, onbelangrijke.humble, onbeduidend, onopvallend, onbelangrijk, verachtelijk.dun, kwetsbaar, kwetsbare, zwakke,...
 • Aardse Antoniemen: spirituele, hemelse, hemelse, andere wereld, heilige, goddelijke, heilige.verfijnd, gepolijst, deftig, hoofse, ijle, elegante, sierlijk.
 • Aartsvijand Antoniemen: bondgenoot, vriend, aanhanger, kampioen, verdediger.
 • Aarzelend Antoniemen: vertrouwen, verzekerde, forward, krachtig, vastberaden, positief.
 • Aarzeling Antoniemen: haast, precipitancy, gegroeide, gezet, overhaasting, hotheadedness.
 • Aas Antoniemen: rust, kalmeren, pacificeren, alstublieft, stilte.af te weren, repulse, droeg, walging, opstand.
 • Abash Antoniemen: ontspannen, zetten op gemak, comfort, zenuw, bemoedigen, abateverhogen, groeien, intensiveren, versterken, vergroten, versnellen.
 • Abet Antoniemen: ontmoedigen, af te schrikken, afkeuren, ondermijnen, controleren, frustreren.
 • Abjure Antoniemen: handhaven, verdedigen, omarmen, vastklampen aan, volharden in, zweren bij.
 • Abnormale Antoniemen: normale, gebruikelijke, standaard, natuurlijke, gewone, alledaagse, typische.
 • Abonneren Antoniemen: verwerpen, onthouden, afkeuren, dissent.
 • Abrupte Antoniemen: verrek, glad, zacht, warm.verwachte, verwachte, voorzien.
 • Absolute Antoniemen: onvolmaakt, onvolledig, fragmentarische, verdunde.gedeeltelijke, beperkte, niet-openbare, voorwaardelijke.contingent, hypothetisch, voorlopige.
 • Absolutistisch Antoniemen: goed te keuren, sancties, gunst, advocaat.
 • Absorberen Antoniemen: droeg, moe, moe, pall, cloy, af te weren.elimineren, kwijting, uit te geven, werpen.
 • Abstemious Antoniemen: buitensporige, toegeeflijk, ongedisciplineerde, ongecontroleerde, verlaten.
 • Abstract Antoniemen: specifieke, concrete, praktische, name, particularized.helder, duidelijk, eenvoudig, eenvoudig, ongecompliceerd.
 • Abstruse Antoniemen: eenvoudige, directe, eenvoudige, duidelijke, ongecompliceerd.
 • Accent Antoniemen: bagatelliseren, afzwakken, minimaliseren, voorbij.
 • Accentueren Antoniemen: afzwakken, minimaliseren, licht van, benadrukken.
 • Accepteren Antoniemen: verzetten, weerstaan, strijd tegen, slagen er niet in.verwerpen, afwijzen, weigeren, hebben geen van.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>