Bladeren alle Antoniemen


 • Beledigde Antoniemen: woede, irriteren, vex, provoceren, wakkeren.
 • Beledigen Antoniemen: gratis, vleiend, lovend, respectvol, openhartig.alsjeblieft, kalmeren, vreugde, vermurwen, paaien, complimenteren.
 • Belediging Antoniemen: compliment, lof, lof, eer, applaus, eerbetoon.complimenteren, loven, aanbevelen, eer, vieren, toejuichen, respecteren.
 • Beleefd Antoniemen: ruw, onbeleefd, onbeleefd, brutaal, brutale, ruwe, ongemanierde, botte, lomp, barbaarse.
 • Beleefdheid Antoniemen: lompheid, boorishness, slechte manieren, impoliteness, vijandigheid, grofheid, brutaliteit.onbeleefdheid, ruwheid, brutaliteit, hevig, tactloosheid, vulgariteit.onbeleefdheid, impoliteness,...
 • Beleg Antoniemen: laat-up, stilte, verlossing, respijt, pauze.
 • Belemmeren Antoniemen: vergemakkelijken, hulp komen, helpen, abet, toekomen, inschakelen.steun, helpen, helpen vergemakkelijken, abet, steunen, aanmoedigen, versnellen, bevorderen, verder.verder, abet, helpen, steun,...
 • Belemmering Antoniemen: hulp, ondersteuning, hulp, kruk.hulp, help, hulp, ondersteuning, voordeel, voordeel, reliëf, aanmoediging.
 • Beletsel Voor Antoniemen: helpen, aanmoedigen, vergemakkelijken, versnellen, toestaan, toestaan.
 • Belonen Antoniemen: zinloos, leeg, nutteloos, verspild, onproductieve, barren.
 • Beminnelijk Antoniemen: haatdragend, afschuwelijke, afschuwelijk.onaangename, onaangenaam, koud, afstandelijk.
 • Bemoedigen Antoniemen: ontmoedigen, ontmoedigen, daunt, dispirit, temperen.
 • Bemoeilijken Antoniemen: vereenvoudigen, ontwarren, verduidelijken, bevrijden, ontrafelen, ruimen.becalm, kalmeren, gelieve, vermurwen, pacificeren, bevredigen, verrukken.
 • Bemoeizuchtige Antoniemen: afzijdig, voorbehouden, ingetogen, onverschillig, terughoudend, perjaar.
 • Bemuse Antoniemen: droeg, af te weren, mishagen.verlichten, verlichten, vereenvoudigen, rechtzetten, verduidelijken.
 • Benadrukken Antoniemen: kleineren, bagatelliseren, retoucheert, verwaarlozing, minimaliseren.
 • Benauwde Antoniemen: serene, rustige, rustige, ontspannen.
 • Benediction Antoniemen: vloek, verwensing, verwensing, calumniation.
 • Benighted Antoniemen: verlicht, opgeleid, bewust, gecultiveerd, geavanceerde, goed geïnformeerd.
 • Benumbed Antoniemen: bewust, responsieve, gevoelig, levendig.
 • Beoefend Antoniemen: laaggeschoolde, onervaren, ruwe, ongeschoold, groen, neophytic.
 • Bepaalde Antoniemen: valse, twijfelachtig, twijfelachtig, geen uitsluitsel geven.sceptisch, besluiteloos, niet overtuigd, open.
 • Bepaling Antoniemen: vacillation, onzekerheid, besluiteloosheid, aarzeling, besluiteloosheid, rug-lessness.
 • Beperken Antoniemen: gratis, bevrijden, release, het verlenen van kwijting, laten gaan.los, los, vrije, open, verbreden, verbreden, te vergroten.breiden, uit te breiden, verlengen, trekken uit, te vergroten,...
 • Beperking Antoniemen: aanmoediging, uitloper, stimulans, goad, aanzetten, provocatie.
 • Beperkt Antoniemen: openbare, open, vrije en toegankelijk.gratis, totaal, compleet, ongebreidelde, algemene, liberale, onvoorwaardelijke, absoluut.
 • Beproeving Antoniemen: vreugde, geluk, plezier, gemak, zegen.vreugde, genot, plezier, wind.
 • Beraadslagen Antoniemen: spontane, gedachteloze, achteloos, haastig, huiduitslag, oppervlakkig.
 • Beraadslaging Antoniemen: haast, roekeloosheid, onnadenkendheid, onvoorzichtigheid, onzorgvuldigheid, oppervlakkigheid.
 • Bereid Antoniemen: niet bereid, terughoudend, afkerig, afkerig, passief, resistent.
 • Bereik Antoniemen: nemen, ontnemen, hinderen, houden, behouden.intrekken, trekken, ontmoettet, trek terug, terugslag.tekortkomen, mislukken, uitdelen, verliezen, teleurstellen.wirwar, ontregelen, verwisselt, verwarren,...
 • Bereiken Antoniemen: mislukken, mislukken, oprichter, wankelen, geven.
 • Bereikt Antoniemen: amateuristisch, ongeschoolde, onhandig, onbeholpen, ruwe.
 • Berekening Antoniemen: eenvoudig, candid, boven-board, eerlijk, eenvoudig, ongekunsteld.
 • Berg Antoniemen: vallei, hollow, dale, glen.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>