Bladeren alle Antoniemen


 • Begrudging Antoniemen: enthousiast, verplichten, bereid, spontane, snel, eerst.
 • Behandel Antoniemen: meester, slagen, te vergoeden, verlossen, bereiken, ten goede komen.
 • Behandelen Antoniemen: pijn, overlast, droeg, belasten, sleep.
 • Beheersbaar Antoniemen: oncontroleerbare, integendeel, vuurvaste, logge, lastig.
 • Behendige Antoniemen: onhandig, onhandige, onhandig, onhandig, lomp, geknoei.
 • Behoedzaam Antoniemen: voorlichtingsactiviteiten, roekeloos, hals over kop, overhaast, onzorgvuldig, vol vertrouwen.
 • Behoeftigen Antoniemen: rijke, welvarende, in de chips, rijke, welvarende.
 • Behoud Antoniemen: nalatigheid, bijzondere waardeverminderingen, consumptie, verslechtering, verlies, vernietiging.
 • Behouden Antoniemen: verlaten, verlaten, draai, geven.geef, overhandigen, loslaten van.vergeten.vernietigen, beschadigen, ruïneren, breken, verwaarlozing, dilapidate, schroot, negeren.het verlenen van kwijting,...
 • Behulpzaamheid Antoniemen: oppositie, vijandigheid, weigerachtigheid, antagonisme.
 • Beïnvloedbare Antoniemen: ongevoelig, gehard, afgemat, blase.
 • Beitsen Antoniemen: saai, charitatieve, rustgevende, onschuldig.
 • Bekendheid Antoniemen: fatsoen, goedheid, eer, deugd, adel.
 • Bekennen Antoniemen: weigeren, verbergen, cover, afgevallen, wijzen, verbergen.
 • Bekering Antoniemen: zelfgenoegzaamheid, zelfvoldaanheid, zelf-gerechtigheid.
 • Beklimming Antoniemen: afkomst, vallen, neerzetten, duik.
 • Beknopte Antoniemen: uitgebreide, panoramix, spraakzaam, langdradig, praatzieke.langdradig, uitgebreide, panoramix, langdradig, redundante, overvloedig.
 • Beknoptheid Antoniemen: gegevens opnemen, garrulity, loquacity, prolixity, langdradigheid.
 • Bekritiseren Antoniemen: loven, aanbevelen, bijval, goed te keuren, loven, roemen, toejuichen.
 • Bekrompen Antoniemen: liberale, ruimdenkend, tolerant, onbevangen.
 • Bekrompenheid Antoniemen: beschaafde, deftig, gracieuze, welgemanierd, suave, glad.
 • Bekwaamheid Antoniemen: incompetentie, ineptitude, ontoereikendheid, geknoei.
 • Bekwame Antoniemen: ongeschoolde, onhandig, sukkelachtig, onbekwaam, onhandig, niet-gekwalificeerde.
 • Belachelijk Antoniemen: ernstige, plechtige, verstandig.beklagenswaardige, verdrietig, ernstige, melancholie, plechtige, treurig.redelijke, verstandige, realistisch, plausibel.verstandig, geluid, ernstige, rationele,...
 • Beladen Antoniemen: vrije, wissen, onbelemmerd, vrijgesteld, ondubbelzinnig, leeg.
 • Belang Antoniemen: verveling, apathie, koelte, minachting, onbeduidendheid, dispassion.boring, moe, band, irk, belasten, af te weren.
 • Belang Zijn Antoniemen: onbeduidendheid, trivialiteit, irrelevantie, inconsequentie, frivoliteit.
 • Belangeloze Antoniemen: bevooroordeeld, gedeeltelijke, afbreuk wordt gedaan, oneerlijke, onbillijk.betrokken, bezette, verdiept, nieuwsgierig, betrokken, enthousiast.
 • Belangrijk Antoniemen: onbelangrijk, onbeduidend, lichte, klein, zwak, triviale, kleine.
 • Belangrijke Antoniemen: zinloos, dubbelzinnig, stationair, unrevealing, leeg.onbeduidend, triviale, onbelangrijk, schamele, picayune.
 • Belangrijkste Antoniemen: achterste, laatste, bodem, achterste, tenminste.
 • Belasten Antoniemen: gratis, lichter, bevrijden, disburden, vrij, vereenvoudigen, vergemakkelijken.
 • Belastende Antoniemen: moeiteloos, eenvoudig, unexacting, licht, eenvoudig.
 • Belasteren Antoniemen: complimenteren, vlakker, stimuleren, loven, toejuichen.lof, eerbetoon, lof, bijval, bijval.
 • Belasting Antoniemen: exonerate, duidelijk, exculpate, acquit.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>